Социална политика - новини от община Несебър


Деца от първи и втори клас от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Свети Влас участваха в проява, свързана с безопасното преминаване по улиците, управление, екипировка и изправност на велосипед и тротинетка. Събитието бе организирано МКБППМН – Община Несебър Пламена Димитрова и Елица Колева – обществени възпитатели. Целта на мероприятието бе: да се изградят и развият защитни механизми, спрямо опасностите от пътната среда; да се развият умения у децата за безопасно поведение на пътя, на основата на развиване на зрителните и слуховите възприятия за време и пространство, да се подпомогне процеса на развитие на концентрацията на вниманието, паметта дисциплинираност и отговорно поведение на пътя; да се припомнят и надградят знания и умения за безопасно придвижване, пресичане на пътя по пешеходна пътека и с пътен светофар.
Публикувано на 17.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

По традиция, установена от години, Общинската организация на Червения кръст- Несебър, проведе благотворителна Великденска акция. На социално слаби, самотно живеещи и болни наши съграждани бяха раздадени над 250 козунака и хранителни пакети, съдържащи традиционните за празника яйца и продукти от първа необходимост.
Акцията стана възможна с подкрепата на Община Несебър, Македонското братство „Тодор Александров“ и дарители, заявили, че искат да останат анонимни.
Публикувано на 05.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е От 19-ти април започва изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомагане
Дирекция социално подпомагане Поморие


Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. Помощта ще се изплаща чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане.
Средствата ще се изплащат от Дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на предоставена от Националният осигурителен институт информация за хората с пенсия в посочения диапазон и начина, по който тя им се изплаща – чрез пощенска станция в страната или по лична банкова сметка. За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо гражданите да подават заявления.
Изплащането в пощенските станции ще бъде в периода от 19-ти до 26-ти април включително. В същият период сумите ще бъдат преведени и по банковите сметки на пенсионерите.
В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може да бъде включен в списъците в следващ период.
ДСП Поморие, 8200, ул.”Солна”№15, тел. 0596 2 52 40,2 47 24, 2 23 12, факс:0596 2 58 42 e-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Публикувано на 09.04.2021 от Пресцентър Община Несебър


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ползватели на услугите на Детска млечна кухня,
Съобщаваме ви, че ДМК временно преустанови работа с клиенти. Дейността й ще бъде подновена в понеделник -12.04.2021.

Публикувано на 05.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър и ученици от ОУ „Васил Левски“- с.Тънково, проведоха „Беседа за безопасно преминаване по улиците, управление, екипировка и изправност на велосипеда, запознаване със Закона за движение по пътищата“. Проявата се състоя дни преди преминаване към онлайн форма на обучение. Беседата и презентацията към нея бяха насочени към познаване и прилагане на правилата за движение на превозните средства на две колела – велосипед, тротинетка. Целта на мероприятието бе: Съдействие при изграждане и развиване на защитни механизми, срещу опасностите на пътя; Развиване на перцептивните умения на децата за безопасно поведение на пътя, на основата на развиване на зрителните и слуховите възприятия, на възприятията за време и пространство; Подпомагане на процесите за развитие на концентрацията на вниманието, паметта, дисциплинираност и отговорно поведение на пътя; Надграждане на знания и умения за безопасно придвижване до училище и обратно, пресичане на пешеходна пътека и на светофар.
Публикувано на 01.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ”

гр.Несебър ул.”Хан Крум”№22А тел.0554/42005,0893303765;sg_uslugi@abv.bg
СПИСЪК С ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”
1. Гинка Стойчева Стамова 2. Делчо Цеков Марков 3. Илия Митков Чаталбашев 4. Ирина Кирякова Маркова 5. Катерина Христова Ванчурова 6. Марийка Дойчева Петрова 7. Пенка Иванова Колева 8. Петранка Стоянова Василева 9. Петър Христов Попов 10. Петя Желева Златарева 11. Ренета Георгиева Илиева
Недопуснати кандидати за събеседване няма.
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.03.2021 година, в Управление „СГУ”,с адрес гр.Несебър ул.”Хан Крум”№22А ,отдел „Счетоводство” от 09:00 часа до 12:00 часа.

Публикувано на 12.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

За вас работодатели - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
За вас безработни лица - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Публикувано на 05.03.2021 от Пресцентър Община Несебър
Община Несебър стартира нова специализирана социална услуга – „Асистентска подкрепа“, която ще се осъществява в домашна среда. Потребители на тази услуга могат да бъдат: лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, нямащи определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, с определена чужда помощ, които не получават помощ за грижа в домашна среда.
Социалната слуга „Асистентска подкрепа“ включва: предоставяне на почасова персонална грижа в дома на потребителите, за задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, предвижване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот.Публикувано на 04.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

По повод Международния ден за безопасен интернет, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира срещи с ученици от СУ“Любен Каравелов“- гр.Несебър и в ОУ“Г.С.Раковски“ в с.Оризаре. Целта бе вниманието на учениците да се фокусира върху темата за безопасното ползване на глобалната мрежа. Децата получиха ценни съвети и усвоиха важни правила за справяне с кибертормоза в онлайн пространството и правилния алгоритъм на реакция при случаи на изнудване в мрежата.

Публикувано на 23.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

В заседателната зала на Община Несебър бе проведено отчетно – изборно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). В дневният ред на заседанието бе отчетена работата на Комисията през 2020г. и бе обсъдена програмата за превенция на неправомерни прояви при децата.

Публикувано на 08.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... следваща»

Powered by CuteNews