Социална политика - новини от община Несебър


Младежката организация на Българския червен кръст – Несебър, с ръководител г-жа Паунка Русева, организира открит урок на тема „Живот без дрога“. Участници в събитието бяха ученици от десетите класове на СУ“Любен Каравелов“. Целта на урока бе отново да напомни и предупреди за вредата от забранените наркотични субстанции и тяхното пагубно въздействие върху човешкия живот. Специално внимание бе обърнато върху това, че наркотичната зависимост е недискриминативна - тя засяга мъже и жени, стари и млади, богати и бедни.
Публикувано на 24.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Кметът на Община Несебър Николай Димитров, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с фонд „Социална закрила“ за закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж – Несебър. Автомобилът ще се използва за разнос на приготвена в изпълнение на услугата „Топъл обяд“ храна.
Публикувано на 21.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Приемете моите поздравления по повод Световния ден на социалната работа!
На този ден световната общност признава приноса на социалните работници в подобряване качеството на живот на нуждаещите се от подкрепа деца и възрастни хора.
Социалната работа не е само професия, а и кауза, която се подчинява на принципи и ценности и изисква усърдие, доброта и сърдечност.
Вие имате важна роля в подкрепата на най-уязвимите – създавате възможности за равен старт и пълноценно социално включване и работите за спазването на човешките права на хората в неравностойно физическо или материално положение.
Благодарение на подкрепата Ви те имат възможност да обогатят живота си и да развият пълния си потенциал! Вашата грижа и закрила даряват вяра и надежда!
Позволете ми днес, от името на цялата ни общност, да изразя уважение към Вашия труд и себеотдаденост към нуждаещите се от помощ!

Публикувано на 21.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

„Взаимоотношения на връстниците“ бе темата, разглеждана на среща с ученици от трети клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в Равда. Инициатор на проявата бе МКБППМН към Община Несебър, а вниманието на децата бе ангажирано върху изграждането на умения за общуване помежду им без напрежение и приемане на различията на съучениците им. Разгледана бе обстойно и ситуация, свързана с постъпване на нов ученик в класа.
Публикувано на 06.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Среща на тема: „Емпатия в класната стая“ се състоя с учениците от осмите класове в Професионалната гимназията по туризъм в к.к. „Слънчев бряг“. Инициатор на проявата бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Несебър.
Публикувано на 28.02.2023 от Пресцентър Община Несебър
Община Несебър започва изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0149 „Грижа в дома в община Несебър”, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 593 124,06 лв. Проектните дейности са за период от 12 месеца.

Публикувано на 27.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Две познавателни срещи с ученици от ОбУ “Св.св. Кирил и Методий“ - Обзор се състояха по инициатива на МКБППМН към Община Несебър. Първата бе с третокласници и фокусира вниманието им върху темата: „Да си добър е лесно“, като проявата даде възможност на децата да се ориентират във взаимоотношенията между връстниците си. Под формата на дискусия те обсъдиха кои са добрите и лошите качества у човека, като накрая заключиха, че у всеки има положителни черти, но е важно да се намери начин и среда, в която да се проявят.
Публикувано на 21.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Събитие на тема: „Правила за толерантност! Различни заедно!“ се състоя в ОУ „Св. Иван Рилски“ – с. Кошарица. То бе организирано с ученици от 1 – 7 клас, а водещ срещата бе представител на МКБППМН към Община Несебър. Целта на проявата бе децата да осмислят какво е толерантност, защо е важна тя в отношението ни с другите и към света около нас.
Публикувано на 26.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

227 са новородените в Община Несебър през 2022 година, получили еднократната помощ от 2000 лв. Общата сума, която e изплатeна на родителите им, възлиза на 454 хил. лв. За разглеждания период са се родили и 2 двойки близнаци. За 2022-та година общината е подкрепила финансово и 5 двойки за инвитро процедури с общо 10 000 лв.
Публикувано на 17.01.2023 от Пресцентър Община Несебър


Публикувано на 11.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 следваща»

Powered by CuteNews