Новини от община Несебър

ПОРЕДНА ЕКО КАМПАНИЯ ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър организира на 16 май 2019 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър.
Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна.

Инициативата стартира от 10.00 часа до 15.00 часа с отворени пунктове в:
 гр. Несебър – нова част, „Поща“;
 гр.Несебър – нова част, жк „Младост“ 62Г – „Екология“;
 кк „Слънчев бряг“ – Автогара, ОП „БКСО“;
 пред Кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.


ИУЕЕО и НУБА, след рециклиране значително понижават количеството на депонираните отпадъци ! 

Телефони за връзка:
05544 25 32, 0554 223 90, 0554 223 18,
отдел „Екология”, Община Несебър.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017