Новини от община Несебър

ДОМ ЗА НЧ „МЕСЕМВРИЯ - 2015“

Развитието на културно-просветното дело е една от приоритетните дейности в Община Несебър. Преди няколко години в града бе създадено ново читалище, което е вписано в регистъра на народните читалища и читалищни сдружения към Министерството на културата.

Със своята дейност Народно читалище „Месемврия - 2015“ –допринася за разнообразяване и допълване на културния и социален живот в Несебър. Сред основните му дейности са подпомагане издаването на книги, организиране за фотоконкурси, клубове по интереси – рисуване, приложни изкуства, изучаване на чужди езици, танци, поп и джаз пеене и други. Има и сформирана детска театрална школа. Освен това се организират множество киновечери, беседи на различни обществено значими теми, както и известния вече „Клуб на пътешественика“, който запознава присъстващите с различни дестинации от цял свят.

Народно читалище „Месемврия - 2015“, Несебър отделя внимание не само на значими културни прояви, обогатяващи с информация и знания местното население, но отбелязва по оригинален и изключително забавен начин редица национални и международни празници. Целта на читалището е да развие и обогати културния живот в Несебър.

За да се постигне и осъществи тази цел и развива дейността на читалището от основно значение е материалната база, с която то до момента не разполага. В тази връзка кметът Николай Димитров внесе докладна записка до ОбС- Несебър, за преотстъпване на общински имот за дейността на НЧ „Месемврия - 2015“. Докладната записка ще бъде разгледана на следващото заседание на ОбС – Несебър.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017