Новини от община Несебър

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ -НЕСЕБЪР

В заседателната зала на община Несебър се състоя първото за годината заседание на Общинската епизоотична комисия. То бе свикано по повод на Заповед №РД-10-192/28.11.2018г. на областния управител на Бургас във връзка с констатирано огнище на заболяването инфлуенца по птиците в с. Правдино, общ. Стралджа, област Ямбол.

На срещата присъстваха Красимира Мандулева, началник на отдел „Екология“ към Община Несебър и председател на комисията, служители от отдел „Екология“, кметовете и кметските наместници от селищата в общината, представители на „Управление общински гори, селско и горско стопанство“, както и представител на РУП-Несебър.

Председателят на комисията – г-жа Красимира Мандулева откри заседанието и запозна присъстващите членове със съдържанието на заповедта на областния управител.

Д-р Тодор Нанчев, главен инспектор и официален ветеринарен лекар за Община Несебър и член на същата комисия, разясни каква е основната клинична картина на болестта, начини на разпространение, механизми на предаване и мерките, които трябва да се предприемат за сигурността и ограничаване на разпространението на заболяването.

Заповедта касае превантивните действия, които трябва да се осъществят не само от страна на административните органи, но и от собствениците на птицевъдни обекти.

Птичият грип се разпространява по въздуха и чрез контакт . Дивите птици основно изпълняват ролята на резистентни носители, предавайки го на по-чувствителни домашни породи. Може да се предава и чрез заразени храна, вода, инвентар и облекло. Няма доказателства, че вирусът може да оцелее в месо, подложено на щателна термична обработка. Инкубационният период е от 3 до 5 дни. Симптомите при животните варират, но вирулентните щамове могат да причинят смърт при птиците в разстояние от няколко дни.Болестта засяга основно кокошевите птици, като заболеваемостта при тях достига до 100%.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017