Архив новини Община Несебър

ПРИЕТ БЕ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2017 ГОДИНА

Публикувано от Пресцентър Община Несебър


Съветниците приеха бюджета на община Несебър за 2017 г. Тенденцията той да е социално ориентиран, както бе и в предходните години, се запазва. В дневния ред на януарската сесия бяха включени 14 точки, сред които най-важна беше проектът за бюджета на община Несебър за 2017 г.
С представения бюджет – 66 500 000 лв., местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществените структури. Общината ще продължи да осъществява своята приоритетна социална политика, която намира изражение в следните цифри:
За образование: държавно финансиране – 6 918 425 лв., местни и дофинансиране – 3 737 951 лв.
За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа и Обществена трапезария, са предвидени 1 024 494 лв. от бюджета на община Несебър.

Запазват се помощите от по 2000 лв., отпускани за новородено дете. Непроменени остават и средствата за хемодиализно болни жители на общината – те са в размер на 55 хил. лв. Запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт.
Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „инвитро”, както и помощи, отпускани с одобрението на Общински съвет, са в размер на 1 млн. лв.

Община Несебър е една от малкото, която подпомага със значителни средства и дейността на читалищата на своя територия -държавната субсидия е в размер на 146 000 лв., а дофинансирането е в размер на 360 000 лв. За пенсионерските клубове се предвиждат 92 400 лв. 800 хил. лв. ще бъдат отпуснати на спортните клубове. Планирани са средства за общинската полиция, командированите полицаи и пожарникари в рамките на 500 хил. лв. Има средства в бюджета за подпомагане на църкви и сдружения с нестопанска цел.

Капиталовата програма за 2017 г. ще е в размер на 16 094 851 лв. Строителната програма възлиза на 12 933 000 лв., а програмата за проектиране е в размер на 1 164 371 лв. Допълнителни капиталови разходи се предвиждат за офис техника, стопански инвентар и закупуване на техника, необходима за работата на БКС- Несебър. Те са в размер на 1 997 480 лв.

Приоритет за тази година е завършването на започнати строителни обекти от предходната година като: Многофункционална обществена сграда – Културен център, база на БКС, алеи в новата част на гробищния парк в Несебър, зрителска трибуна и помещения за ползване от отборите на градския стадион в Несебър, ново крило на детската градина в Оризаре, автоспирката в Кошарица, градски парк в Обзор в кв. 23, реконструкция и разширение на първия мост към с. Кошарица от главния път Бургас-Варна.

В строителната програма са заделени и средства за нови, съобразени с бюджетната рамка, обекти. По тази линия ще започне изграждане на площадно пространство около културния център, две детски площадки и фитнес на открито в Стария Несебър, в село Гюльовца ще се изгради мост над Бяла река към втория гробищен парк. В строителната програма за Равда е залегнало да започне изграждането на северен околовръстен път - ул. „България“. В Свети Влас се предвижда да стартира изграждането на футболно игрище в спортно-рекреационен парк, както и нови улични осветления в Свети Влас и към ваканционно селище „Елените“. Заделени са средства и за текущи ремонти, поддръжка и обновяване на улици и тротоари.
Предстои да бъде проектирана сграда, която ще е филиал на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, с което да се разшири материалната база на местното училище. Проектирането на този обект е необходимо, тъй като от 2020 година обучението на учениците в цялата страна трябва да се извършва в една, първа, смяна. Бъдещият обект ще бъде разположен в общински имот, в близост до училището. В Оризаре е планирано да се проектира многофункционална сграда и пенсионерски клуб.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017