Архив новини Община Несебър

Образованието в община Несебър през 2010 - равносметка


Освен с оптимизма на очакването за нещо по-добро, началото на 2011 –а е свързано и с неизменния „поглед назад” – равносметката за изминалата година. И през 2010 г. приоритет в политиката на община Несебър беше обезпечаването на основната функция на детските и учебни заведения – образователно-възпитателния процес.
През есента започна въвеждането на целодневното обучение в първи клас – в две от общинските училища - ОУ „Св.св. Кирил и Методий” в Обзор и СОУ „Любен Каравелов” в Несебър. Започна подготовката за включване през следващата учебна година в задължителната предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст – още през тази учебна година реално всички деца са обхванати в общинските детски заведения. Община Несебър се включи в националното проучване за резултатите от интегрираното обучение, проведено от МОМН и други институции за работа с деца в девет области на страната.
Десетте общински детски градини и деветте общински училища осъществяват своята дейност в съвременни сгради с модерна и отговаряща на функциите им материално-техническа база, която общинското ръководство продължава да подобрява и обогатява. Пример в това отношение е откритият на 15-ти септември 2010 г. физкултурен салон в ОУ „Васил Левски” в село Тънково.

В училищата и детските градини на община Несебър работят екипи от професионалисти-педагози, за повишаване на чиято квалификация през 2010 г. общината предостави различни възможности за усъвършенстване:
- Обучителен семинар за директори и учители от детски заведения от община Несебър и община Поморие – „Интерактивни методи на работа с децата” – с лектор проф. Ирина Колева;
- Обучение за учители и директори от общинските училища за изготвяне на характеристики на учениците;
- Краткосрочно специализирано обучение за учители от общинските училища на тема „Мениджмънт на социалното обкръжение на класа”;
- Краткосрочно специализирано обучение за учители от общинските детски заведения на тема „Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми”
Съвместно с педагогическите екипи, община Несебър участва и разработва собствени образователни проекти, един от които е „С книга в парка” – оригинален културен проект на община Несебър за учениците под мотото „Прочети книга и сподели с приятели”. Ученици от гимназиален курс взеха участие - с писмени работи за представителната извадка за България, в международен проект на фондация „Устойчиво развитие за България” на тема „Какво знаем за Втората световна война” – проучване на представите за събитието в страни от Източна Европа.
В началото на настоящата учебна година – през септември, стартира специализираният сайт „Образование Несебър” – интернет портал за образованието в община Несебър. На сайта могат да се намерят всички основни нормативни документи на Министерството на образованието, младежта и науката, община Несебър и други институции, които регламентират дейността на училищата и детските градини, съобщения за програми, конкурси и състезания в общинските детски и учебни заведения, актуални новини. Сайтът дава възможност за пряка връзка с общинските училища и детски градини, които вече присъстват в мрежата. 9 от 10-те детски градини и 6 от 9-те училища в общината поддържат собствени сайтове или интернет страници – едно сериозно присъствие на учебните и детски заведения на територията на община Несебър в интернет пространството.
Освен задължителните параметри на дейност на общинските образователни институции, към училищата и детските градини са ориентирани разнообразни граждански инициативи и дейности с децата и учениците. В навечерието на пролетната ваканция община Несебър подари на учениците вълнуващ празник под надслов „Моята безопасна пролетна ваканция” – за да се привлече вниманието им към жизненоважния въпрос за тяхната безопасност. В ОДЗ „Калина Малина”отбелязаха Деня на Земята с десетдневка „Чиста Земя – здрави деца”, посветена на екологичните проблеми и опазването на нашата планета. В рамките на програма „Аз живея в Несебър” – включваща разнообразни дейности с деца и ученици, се проведоха: общинска викторина за Априлското въстание с участието на ученици от всички общински училища; фотоконкурс – в две издания – през пролетта и есента за учениците от общинските училища, който завърши с дискусионна среща на участниците с кмета на община Несебър Николай Димитров по проблемите на екологията и опазването на Несебър – като културно-историческо наследство и съвременна градска среда; конкурс за детска рисунка за децата от общинските детски заведения. С вълнуващо, патриотично и образователно състезание под надслов „Несебър – древен и млад” – Опознай културно-историческото наследство на своя град - по маршрут „Средновековни църкви в Несебър”, се отбеляза денят на музеите 18-ти май. За първи път през 2010 година се проведе и общинско състезание по английски език – с тенденцията от следващата година то да се провежда като национално.
Новост през отминалата година бе и организираната от община Несебър ваканционна програма за деца и родители „Синьо лято” –ежеседмични спортни състезания и занимания на открито – на спортната площадка на крайбрежния градски булевард през месеците на лятната ваканция. Съвместно с Регионален център 112 – Бургас в общинските училища се презентира единния европейски телефон за спешни и аварийни обаждания 112. Към учениците е ориентирана и общинската инициатива за превенция на насилието в училищна среда в два етапа: през първия, който приключи през декември 2010 г., група деца, подготвени по методиката „Връстници обучават връстници”, работиха с учениците от общинските училища; вторият, заключителен етап, ще е в началото на 2011 година – Кръгла маса с участието на експерти и представители на различни институции. Една от последните инициативи на община Несебър, осъществена на 8-ми декември – датата, на която преди 27 години Несебър е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, беше „Първокласници в музея”. Почти двеста първокласници от цялата община преживяха магията на първата си среща с музея – мястото, което съхранява хилядолетното културно-историческо наследство на нашия град. С тази инициатива общината цели още от ранна възраст да изгради у подрастващите заедно с националното самочувствие и достойнството на граждани на един уникален град, какъвто е Несебър.
И тъй като работата с децата и учениците в община Несебър е непрекъснат процес, вече е разработена програмата „Аз живея в Несебър” за 2011 година – в два тематични кръга – „Аз обичам Зелен Несебър” и „Несебър – древен и млад”. Тя ще обхваща разнообразни дейности, които да градят в младото поколение дълбоката връзка между града и неговите граждани – тази връзка, която подхранва обичта към града и мотивацията ни да го пазим и развиваме в бъдеще. Програмата може да се види тук – в официалния сайт на община Несебър и на специализирания сайт „Образование Несебър”..
Публикувано 04 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017