Архив новини Община Несебър

Пояснения по публикация на Диана Саватева
„Несебър отвръща на удара: ДЕЛА купува гласове, няма морал да критикува” от 19.01.2010 г.
с подзаглавие: „След дълго умуване от Общината извадиха дело срещу човек на партията предложил 20 лв. на избирател”

Уважаема г-жо Саватева,

Отговорът на община Несебър по отправените обвинения в корупция от общинския съветник Атанас Терзиев не е даден след „дълго умуване”, а е направен възможно най-отговорно в максимално кратко време. Забавянето от няколко часа е поради желанието ни да дадем максимално изчерпателна, подробна и точна информация във връзка с твърдения, за които нямахме никаква предварителна информация. Терзиев не е сезирал, преди да се изявява пред медиите, община Несебър за своите съмнения, и не е поискал обективна позиция за тях. Това изискваше надлежна проверка, предвид отговорността ни да бъдем прозрачни и компетентни в отговорите си.
Искаме да заострим вниманието Ви, върху точните факти по казуса с отстъпеното право на строеж на гражданката Елена Желева. Безпочвените обвинения на Терзиев се тиражират в два последователни броя на вестник „Твоят ден”, докато отговорът на Община Несебър се представя едва с лаконичното „без да изпадат в подробности”. За да не изпадаме в тавтология и да не се повтаряме Ви пуснахме линк към публикувания в сайта на общината отговор на същия проблем от 9.11.2009 г. , тъй като няма изменения на обстоятелствата и те са същите. Надяваме се да ползвате аналогично изнесените от нас факти, тъй както последователно и системно се публикуват обвиненията.

Допълнително държим да Ви информираме, поради проявения от Вас интерес за ситуацията по ремонта на пътното платно от гр. Обзор за с. Приселци, визирана в публикацията Ви в каре със заглавие: „Потънали ли са 200 000 лв. между Обзор и Приселци?” Категорично и официално отговаряме на така поставения „въпрос” и заявяваме, че „не са потънали”. Проблемът с въпросния път стои по следния начин:

На сесия на Общинския съвет бе внесено предложение за актуализация на строителната програма на Общината. По настояване на кмета на Обзор г-н Кирил Стоянов за ремонт на пътя Обзор-Преселци, Общинския съвет гласува положително. Гласуваната сума на сесията на Общински съвет бе 200 000 лв. Този път свързва по-големия център Обзор със селата около него. Затова ремонта на пътя е важен и започна спешно изпълнението му. Цялата отсечка Обзор-Преселци е с дължина 6,5 км. За пълната подмяна на пътната настилка на тази отсечка по предварителни изчисления са необходими около 2,5 мил. лева. На този етап община Несебър няма възможност да финансира цялостното изпълнение на пътя Обзор-Приселци. Поради това бе решено да бъде направен частичен ремонт на критичните участъци на пътя и запълване на появилите се дупки по наcтилката. Това е извършено и е положено бетонно покритие на кричични участъци, с обща дължина около 1000 м., за което са изразходвани гласуваните 200 000 лв. Поради обилните валежи през тази зима, състоянието на пътя бе допълнително влошено. Както казахме и в предишното си изявление, Общината ще назначи специална комисия за проверка по качеството на вложените материали и изпълнените стоително-монтажни работи. В договора между фирмата изпълнител и Общината има клауза за гаранционните срокове на извършената работа, съгласно Наредба N 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. При установени нередности от страна на комисията фирмата ще бъде задължена да отстрани дефектите.

Държим да подчертаем, че по строителните обекти на територията на гр.Обзор и селата Приселци, Раковсково,Паницово и Баня изпълнението на строителните работи се контролира от отдел ”Инвеститорски” при кметсво Обзор. В тази връзка и конкретния ремонт на визирания в изявлението на ДЕЛА път е одобрен като инвеститорски контрол от отдел ”Инвеститорски контрол” на кметството в гр. Обзор.
Не искаме да коментираме направения от Вас коментар за присъдата срещу купуването на гласове от партия ДЕЛА и определянето на деянието като „маловажно”. Това е работа на съда и съответните правораздавателни институции. Искаме само да Ви напомним, че по време на местните избори 2007 г. се разрази огромен скандал с купуването на гласове в общината, свързан с представителите на ДЕЛА. Кандидата за кмет Атанас Терзиев и неговите съпартийци категорично отрекоха да са замесени в подобни криминални действия. Досъдебното и съдебно производства доказаха обаче друго. Това го споменаваме, за да заострим вниманието на медиите, че са били заблуждавани и продължават целенасочено да бъдат заблуждавани от хора с отрицателен политически и граждански морал.

Според нас купуването на право на глас и излъчването на властови представители по такъв престъпен начин, представлява закононарушение с особено голяма обществена опасност. Дали такава търговия се осъществява с 5, 20, или 200 лв, за една торба брашно, или 2 кюфтета не е важно. Важно е да бъде осъдена подобна порочна практика, която е категорично инкриминирана от българското законодателство и показва облика на политическите сили които си позволяват да я прилагат.


.
Публикувана на 20 Jan 2010 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017