Архив новини Община Несебър

СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Днес в сградата на община Несебър се проведе работна среща между общинското ръководство и директорите на училищата и детските градина, намиращи се на територията на общината.

Срещата беше свързана с определянето на бюджета на учебните заведения за 2010г. Тъй като всички училища и детски градини в страната от 2008г. са на делегиран бюджет, директорите им имат и много по-големи отговорности. Освен да се занимават само с образование, както беше до преди новата схема, сега те трябва да бъдат и мениджъри на учебните заведения. Това включва да се занимават с управлението, счетоводството и обществените поръчки на съответното училище или детска градина. Именно за това директорите трябва да бъдат достатъчно компетентни и в тази нова за тях област, да подберат подходящи екипи с които да работят и да приемат тази работа толкова отговорно, както и досегашната. Провелата се днес среща е част от пътя да бъдат подредени нещата в образованието и има за цел да помогне на директорите в изпълнението на новата им длъжност.

На срещата беше обяснено как да се управляват счетоводството и какви са начините за назначаване на счетоводител или счетоводна фирма. По какъв начин да се определят работните заплати на служителите и какъв е основният механизъм за определяне на работните заплати на директорите. Ръководството на община Несебър подчерта, че делегираният бюджет не означава не налагането на контрол от страна на общината и че кметът по закон утвърждава правилата за разпределяне на средствата по този бюджет. На срещата беше пояснено и каква е ролята на директорите в изготвянето на обществени поръчки.

Тъй като към настоящия момент разходите на учебните заведения в община Несебър са много големи, тенденцията е те постепенно да бъдат свити и дофинансирането от страна на общината да намалее. Не се очаква и увеличение на заплатите през 2010г. От тази година община Несебър ще поема разходите за пътни на всички ученици до 16 годишна възраст, пътуващи на територията на общината, докато държавата отпуска пари само на ученик, който живее в населено място в което няма средни училища.

В заключение ръководството на общината допълни, че ако е необходимо ще бъдат организирани обучения за директорите във връзка с една от най-новите за тях сфери – обществените поръчки.

Но срещата беше обявен и издържалият конкурса за началник отдел „Образование” към община Несебър – г-жа Яна Христова..
Публикувана на 14 Jan 2010 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017