Архив новини Община Несебър

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЪЛГООЧАКВАТАНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В НЕСЕБЪР - 12.01.2009 г.


На 12 януари на специална церемония в Министерството на околната среда и водите Кметът на Община Несебър Николай Димитров и министърът на Министерството на околната среда и водите Джевдет Чакъров подписаха договор за финансиране на проект на общината по Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. Община Несебър е бенефициент по оперативната програма по приоритетна ос 1 на ОП „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 ек.ж”Проектът е на стойност 2 074106.74 и е за техническа помощ за проектиране в две фази идейна и техническа на ПСОВ. Изпълнението му е първата стъпка от успешното реализиране на политиката на общината за решаването на проблемите във водния сектор и е основен ангажимент на местното управление.

Екологията е в основата на живота. Община Несебър знае това и се стреми чистотата в общината да е важна част от приоритетите й в работата. Пречиствателната станция е основание за чисто море, което означава повече туристи и по-добър живот за местното население. Това е още една стъпка към постигането на главната цел, по която работи общината: По-добра Община – по-добър живот.
Публикувана на 26 Feb 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017