Европейски проекти - новини от община Несебър

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими от изменението на климата и от увеличената честота на климатичните събития, като екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суши. Страната ни приема „Стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие“ в края на 2019 г. С оглед на времевия хоризонт, който обхваща – до 2030 г. към момента все още няма преглед и актуализация на мерките, предприети съгласно стратегията за оценка на уязвимостта и риска. Съществена роля в процеса по адаптация към изменението на климата имат местните власти.


Публикувано на 23.08.2023 от Пресцентър Община Несебър
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9/31.03.2023 г. по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 Обща стойност: 779.674,75 лв или 398 641,37 евро, размер на БФП – 767 506,67 лв или 392 419,93 евро Продължителност: 13 месеца (31.03.2023г. - 30.04.2024г.)
Публикувано на 31.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

Артиум център – Несебър отново е домакин на картографска изложба, представяща значението на Черно море за европейското развитие. Присъствието на региона в географските карти от античността до наши дни отразява промените и тенденциите в картографията и е доказателство за важността на Черноморското крайбрежие за континента през вековете.
Публикувано на 13.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

Днес бе открит поредният успешно завършен проект на Община Несебър, изпълнен с безвъзмездно финансиране – „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Екопътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“. Проектът се осъществи с финансовата помощ ОП „Морско дело и рибарство 2014-2020“. С реализацията му общината постигна основната си цел – значително увеличаване и разнообразяване на благоустроените паркови площи, които жителите и гостите на населените места могат да ползват за разходка и отмора целогодишно.
Публикувано на 27.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър осигури европейско финансиране за реконструиране на последната отсечка от туристическия маршрут „Духовен път“ на територията на старинен град Несебър - ул. Месамбрия. Целта на намесата е пряко свързана с общата стратегия на Община Несебър за опазване на световната ценност и културно наследство за оформяне на главните пешеходни трасета с настилки от периода на Възраждането – подмяна на съществуващите настилки от асфалт по улиците и бетонови плочи по тротоарите с нови такива от сечен камък, каменни плочи и гранитни бордюри.
Публикувано на 17.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

Несебър ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 61 932 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Целта е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Несебър.
Публикувано на 21.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Предстои обновяване на образователната инфраструктура в най-голямото училище в общината – СУ „Любен Каравелов“. Проектът предвижда изграждане и оборудване на „Морска класна стая“, а непосредствено до нея създаване на Зона за отдих, разположени в двора на образователното заведение. В част от коридора на първия етаж от сградата на СУ „Любен Каравелов“ ще бъде обособен Информационен център за Черно море, предназначен за учениците от начален етап и за групите от целодневна форма на обучение.
Публикувано на 09.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

В Артиум център в Несебър се проведе пресконференция за представяне на проекта „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.
Публикувано на 16.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Министерството на околната среда и водите определи Община Несебър за допустим бенефициент по Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Приоритет 5 „Въздух”, по мярката, свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в домакинства на територията на общината.
Публикувано на 10.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, за обществено обсъждане е обявена процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1“ за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Индикативна дата на обявяване на процедурата е 01.02.2023 г.
Публикувано на 27.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 следваща»

Powered by CuteNews