Социална политика - новини от община Несебър

Ученици от Кошарица се запознаха отблизо с работата на съда и полицията

Ученици от пети, шести и седми клас на ОУ ,,Св.Иван Рилски” - Кошарица се запознаха отблизо с работата на съда и полицията, а посещението на децата премина изключително интересно, тъй като и на двете места те научиха за интересната, но и динамична работа на двете институции.

В Районно управление полиция - Несебър децата бяха посрещнати от ИДПС Димо Димов и полицейски инспектор Славчо Деляков. Служителите показаха помещението и начина за сваляне на отпечатъци при задържане на заподозрян. Децата се впечатлиха от униформата на действащите полицаи и от различните атрибути, с които те са оборудване при провеждане на акции – гумени палки, белезници, стоп палка и др. Учениците се запознаха с криминалната обстановка в района и начина на работа на полицаите и инспекторите в Детска педагогическа стая. Те научиха, че важна част от ефективната работа на Детска педагогическа стая са съвместните действия с „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“. На срещата присъства и секретаря на МКБППМН Велина Георгиева, която обясни на децата какво е възпитателно дело, как протича то, както и възпитателните мерки по чл.13 от ЗБППМН.

На любопитни въпроси, на които зададоха учениците по темата с детската престъпност и превенцията й, те получиха изчерпателни отговори като целта на това бе подрастващите да бъдат информирани какво може да им се случи, какви могат да бъдат последствията от различните видове прояви и т.н. Срещата в полицията завърши с препоръката на униформените към децата, че ако някои от тях искат да станат полицаи, трябва много да учат и да спортуват. „Физическата подготовка и образованието е от огромно значение за работата на българския полицай”, бяха част от думите на специалистите.

В Районен съд - Несебър учениците бяха посрещнати от съдия Берберова-Георгиева, която ги разведе из кабинетите. Децата видяха къде се обработва документация на граждански и наказателни дела, как се входират всички молби, искания и обвинителни актове и как се образуват граждански и наказателни дела, които се разпределят на случаен принцип посредством компютъра на всички съдии. В заседателната зала учениците разиграха симулиран наказателен съдебен процес по обвинение за физическо насилие над възрастен човек след употреба на наркотици. Редом до тях застанаха действащи съдия, прокурор и адвокат. Децата влязоха в ролите си и с голяма сериозност подходиха към случая. Участваха в обвинението, защита и вземането на решение по отношение на присъдата. След обявяване на присъдата, срещата премина в дискусия между учениците и магистратите, участвали в симулирания процес, като в разговора бяха дадени допълнителни разяснения за работата на съдебната система. Накрая учениците и техните учители получиха папироси с правилата в съда по граждански и наказателни дела.

Срещата бе осъществена със съвместното съдействие на РС-Несебър в лицето на съдия Мария Берберова-Георгиева, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ - Община Несебър, Училищното ръководство на ОУ ,,Св. Иван Рилски” – с. Кошарица и инспектор ДПС Димо Димов при РУ на МВР Несебър.

Прояви като тази имат за цел да популяризират дейността на съда и полицията, за да се повиши институционалната грамотност на младежите, както и превенция от потенциални бъдещи действия, които са в нарушения на закона. Безспорен е факта, че борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни и постигането на положителни резултати в това направление е немислимо без повишаване на отговорността на институциите, които работят с малолетни и непълнолетни и осъществяване на пълен синхрон между тях.

Powered by CuteNews