Новини от община Несебър

ЛИЦЕТО НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

„В малки дози агресивността е стимулатор, в големи – тя е отрова.” Артур Кьостлер

Формите на проявление на агресията определят дали тя ще е „добра”, поносима, дори градивна или „лоша”, нежелана, деструктивна. В тази връзка учениците от пети, шести и седми клас от ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий”, с. Гюльовца взеха участие в открит урок на тема ,,Агресията в училище – стратегии за овладяване и преобразуване ”. Децата от село Гюльовца се учиха как да мислят позитивно и да действат правилно по време на проява на агресия и противообществените прояви . Чрез ролеви игри, решаване на казуси и рисунки учениците от групата разбраха, че добрият жест, добрата дума и усмивката отварят врата към приятелство, добро отношение един към друг в училище, на улицата и в дома. Румяна Костова- психолог в Кабинета за социална превенция към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Несебър провокира, но същевременно и насърчи децата да мислят активно и нестандартно, като ги постави в различни ситуации свързани с ежедневието им в училище.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017