Новини от община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИЗВЪРШИ ПЪРВОТО ЗА СЕЗОНА ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ

Съгласно сключен Договор № 197/30.04.2018г. към 05.04.2019 г. и съобразно указания дадени в писмо с изх. № 07-53/22.01.2019 г. на РЗИ – гр. Бургас относно контрола на комарни популации, за недопускане на риск от разпространение на територията на областта на Западно-нилска треска – вирусна инфекция, предавана от комари бяха проведени дезинсекционни обработки на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми, както и биотопи срещу ларви на комари в гр. Несебър и „Южен парк” - гр. Несебър, КК „Слънчев бряг – запад”, гр. Свети Влас, гр. Обзор, „Първомайска поляна”- гр. Обзор и с. Равда. Обработени са срещу гризачи гробищните паркове на гр. Несебър и гр. Обзор.

Предстоят последващи обработки съгласно одобрен от кмета на общината Николай Димитров график за изпълнение на дезинсекционни и дератизационни услуги, който ще бъде съобразен с метеорологичните условия.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017