Новини от община Несебър

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „НЕСЕБЪРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ“ ПРЕД УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Лекция на тема „Несебърските Възрожденски къщи“ бе изнесена пред ученици от СУ „Любен Каравелов“. Събитието се състоя в музей „Старинен Несебър“, а лектор бе Стоянка Димова, уредник в музея. Учениците имаха и възможността да се запознаят отблизо с някои от най-забележителните експонати в Археологическата експозиция. Традицията да се представя богатото културно-историческо наследство на Община Несебър пред деца от различни възрастови групи ще продължи и занапред. Музея предвижда организиране на специализиран тур воден от експерти с посещение на Несебърските църкви, Етнографския музей, представяне на резултати от подводните проучвания на акваторията на Несебър и др.

Представяме Ви част от лекцията, която учениците чуха:

НЕСЕБЪРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ

Начинът на живот на населението на Несебър и вековните строителни традиции дали отражение върху жилищната архитектура. Икономическият напредък на града през Възраждането и замогването на населението се изразява в строителството на много къщи. Над 80 от тях са запазени до наши дни и представляват забележителни образци на т. нар. черноморски тип къща. Тя е затворен тип къща (без чердаци), поради силните ветрове, които духат от морето. Несебърската къща е типична градска къща. При нея липсват второстепенните стопански сгради в двора.

Обикновено несебърските къщи са двуетажни. Имат каменно приземие и жилищен етаж с дървено-паянтова конструкция. Къщите се строят почти винаги на самата улична линия. Планът им е квадратен или правоъгълен, но има и такива с начупена форма, което е продиктувано от терена. Приземието почти винаги има неправилни очертания съобразно чупките на улиците. Помещенията в етажа се изправят посредством еркерните издавания. Приземието е изпълнено от груба каменна зидария с хоризонтални дървени греди (сантрачи) за подравняване на редовете. Има малки прозорци с решетки. В приземието се разполагат изба, хамбар и помещенията за животните. Някои от къщите имат навес, който се използва за складиране на продукти, сушене на риба и съхранение на рибарските мрежи.

Етажът на къщата е изграден от греди (вертикални и наклонени) с пълнеж от глина, пясък и парченца тухли. Отвътре стените са измазани с хоросан, а отвън са обшити с хоризонтално поставени дъски. При по-ранните къщи от ХVІІІ в. обшивката е от дъбови дъски върху които са наковани тънки дялани дъсчици. При къщите от ХІХ в. облицовката е от широки чамови летви. Еркерно издаденият етаж се поддържа от дървени конзоли – прави или дъговидно извити. Покривът е пирамидален. Етажът на несебърските къщи има композиционен център – салона. Около него са групирани стаите. Обикновено на север се разполагат кухня, килер и семейна стая. Те образуват основното ядро на черноморската къща и се срещат и при най-малките къщи. Северните стаи имат огнища. Салонът е ориентиран много често на юг. Площта му е по-голяма от тази на най-голямата стая. От салона се излиза на балкона, който е разположен в някоя от чупките на къщата. На юг са разположени гостните стаи. Те са широки и представителни. Имат много долапи и богато украсени дървени тавани.

Сред най-ярките образци на несебърски къщи от края на XVIII – XIX в. са тези на Зоица Янулова, на Васил Ламбринов, Димитър Тулев, Панайот Москояни, капитан Павел, Хасон Марков, Шишманидови и Жельо Богданов.

Несебърската (черноморската) къща има известни сходства с камчийския и старопланинския тип къща. Тя е една от най-старите затворени жилищни сгради от градски тип по нашите земи.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017