Новини от община Несебър

СРЕБЪРНИ И БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СУ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – НЕСЕБЪР В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МОЯТА РОДИНА”

Преди няколко дни в зала „Мелсас“ се проведе работната  среща – семинар, с участието на  служители  от дирекция „Здравеопазване образование и хуманитарни дейности“, във връзка  с обсъждане  на  резултатите  от първия етап на проведените национални проучвания за здравето на населението 2014-2020 г. на МЗ, НЦОЗА и РЗИ.  Проучванията обхващат четирите основни фактора за възникване на хронични незаразни болести / ХНБ/,  които са причина за високата смъртност, заболеваемост  и инвалидност –  тютюнопушене, алкохол, ниската  физическа  активност  и  нездравословното  хранене.

Присъстващите бяха запознати с резултатите от проучването на национално ниво,  след  което се акцентира  върху  ползата от  превенцията на по-ранен етап - в детските градини и училищата чрез хепънинги и отбелязване на световни здравни дни по разработени модели.

Презентацията  беше  водена от д-р Полина Желева, представител на РЗИ - Бургас  Дирекция  "Профилактика на болестите и промоция на здравето", в  присъствието на специалисти работещи в сферата на детското  здравеопазване  и  общински  служители.Няколко факти от Националното проучване на факторите на риска за здравето:

  1. Тютюнопушене  – Тютюнът е доказан или вероятен  причинен фактор за около 25 заболявания. В  България  тютюнопушенето  е причина  за 12.4% от всички смъртни случаи.  В рамките на 10-на години до 2007 г. се отчита  тенденция за около  3-кратно нарастване броя на пушачите. Редовно пушещите мъже в  България са  40%  от популацията  във възраст над 15 години  и  заемат трета позиция в ЕС след Латвия (46%) и Естония (43%), броят на жените редовни пушачи намалява до 19% и се приближава до средните за ЕС (18%). Общо по брой, пушачите в България  са 34% от възрастното население в страната.
  2. Злоупотреба с алкохол - освен че предизвиква зависимост, той причинява различни психични, неврологични, соматични и други заболявания.  Прекомерната консумацията на алкохол често пъти води до престъпни прояви, насилие и бедност в семейството, рисково сексуално поведение и други психологични и социални проблеми. Съществува причинно-следствена връзка между злоупотребата с алкохол и повече от 60 вида заболявания и увреждания. В България редовно консумират алкохол 40.8% от мъжете и 10.9% от жените. През последните 15 години в страната ни се наблюдава значително нарастване (с10.1литра) на консумацията на алкохолни напитки средно на лице от домакинство. За съжаление към момента на изследването се констатира, че  46.0%  от децата  във  възрастта  15-19 години, са опитвали  или понякога  консумират алкохол.
3. Ниска физическа активност - заседналия начин на живот увеличава риска от :  инсулт 1.5-2 пъти, сърдечно съдови заболявания  - 50%, диабет тип 2 - 20-60 %,  хипертония - 30 %, рак на дебелото черво - 40-50 %, рак на гърдата - 30 %. Над 80.0% от лицата с недостатъчна физическа активност или не извършващи такава са с установено поне едно заболяване от лекар. Не  практикуват никакъв спорт около 50% от европейците, като с най-висок дял  неспортуващи е България (82%), следвана от Гърция (79%), Унгария (71%) и т. н. За България  7.7%  от  всички смъртни случаи са в резултат  на този рисков фактор.

4. Нездравословно хранене:  Най-висок процент наднормено тегло по време на проучването е констатирано за възрастта 60-75г. – мъже 74,6%,  жени-72,7%, следвани от възрастова група 30-60г. –мъже  с 47,9%. Най-ниско отклонение в наднорменото тегло се наблюдава  при възраст 19-30г. жени -19,6%.  Небалансираното хранене създава риск за развитие в по-късна възраст на хронични заболявания, свързани с храненето, като сърдечно-съдови заболявания, диабет 2 тип, остеопороза, някои ракови заболявания. Високата консумация на наситени мазнини, транс-мастни киселини, високият прием на захар и сол и ниската консумация на плодове и зеленчуци са водещи рискови фактори за развитие на свързаните с храненето хронични заболявания. Продължителният свръхприем на вещества и храни, източници на енергия, както и ниската физическа  активност  водят  до свръхтегло и затлъстяване. Недохранването се свързва с изоставане в растежа и физическото и умствено развитие при децата, както и нарушаване на имунитета и повишаване на заболеваемостта от инфекциозни болести.  


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017