Новини от община Несебър

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЧАСТВАХА В ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА РЕКОНСТРУИРАНИЯ ПАРК „ВАЛДОРФ“, КЪРКЛАРЕЛИ, ТУРЦИЯ

Група представители на Община Несебър участваха в церемонията по прерязване лентата на реконструирания в рамките на проект № CB005.1.21.112 „Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели чрез опазване на Световното културно и природно наследство”, финансиран по „Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция“ природен парк „Валдорф“ в град Къркларели, Турция. С цел превръщане на парка, който е бил построен през 80-те години, в атрактивно и привлекателно за посетителите място, са изградени велоалеи, открит фитнес, места за пикник, две детски площадки, соларно осветление и каменна ограда. Домакините бяха подготвили за случая детски спортни мероприятия и презентация на автентични турски народни танци. Представляващият Община Несебър – г-жа Галина Бабева – директор дирекция „Управление на ЕФ и екология“ получи от кмета на Община Къркларели почетен плакет за съвместната работа и двете страни изразиха взаимни благодарности и желание за бъдеща съвместна работа.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017