Новини от община Несебър

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

По повод Световния ден на социалната работа - 19 март, Управление  "Социални грижи и услуги" към Община Несебър, съвместно с Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/„Слънчице“ за деца с увреждания, организират ден на отворените врати,  като целта им е да запознаят хората с работата  и възможностите, които предлагат. Всеки, който желае може да посети двата центъра от 09:00ч. до 16:00ч. на 19 март /вторник/.
Център за обществена подкрепа извършва дейности свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот. В центъра се извършват; социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми. Екипът на центъра осигурява доверие и пространство, така че семействата да могат винаги да потърсят помощ и да получат квалифицирана и ценна подкрепа. Желаещите  да посетят Центъра за обществена подкрепа, ще имат възможност да се срещнат с психолог, социални работници и педагог; ще бъдат представени видовете социални услуги, които се предоставят; ще  имат възможност да разгледат материалната база и ще получат отговори на поставени въпроси.

В момента услугите на ЦСРИ ползват 35 деца-потребители от 3г. до 18г. Децата са с различни проблеми и специфични образователни потребности– детска церебрална парализа, генерализирани разстройства на развитието, сензорни, двигателни нарушения, изоставане в езиково-говорното и общото развитие, артикулационни нарушения и др.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция предлага на децата рехабилитация, работа с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, социална и групова рехабилитация. Услугите са насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, придружаване и подкрепа в процеса на обучение,както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот на децата с увреждания и на техните семейства. Целта му е подобряване на качеството им на живот и подпомагане на тяхната социална интеграция.
Желаещите да посетят Центъра ще имат възможност: да се срещнат с екипа от професионалисти; да се запознаят с работата им и с условията за рехабилитация и обучение на децата със специфични образователни потребности; да разгледат  оборудваните с интересни материали кабинети на логопеда и психолога; да усетят  прекрасната Монтесори среда, в която децата работят със специалния педагог; да посетят чудесната зала за двигателна рехабилитация; да видят „вълшебната“ Сензорна зала.

ЦСРИ "Слънчице" и Център за обществена подкрепа се намират на ул.“Струма“ 14, гр.Несебър

ЦСРИ "Слънчице", тел. 0554 46032
Център за обществена подкрепа, тел.055442295


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017