Новини от община Несебър

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ СТАРТИРАТ В СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР

С промените в Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се въведоха нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и с финансирането им в държавните и  общински училища, чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. Заниманията по интереси вече се организират в съответствие с желанието на родителите и на самите ученици, съгласно процедура за организирането и провеждането им в училищата. Тя включва и функционирането на електронна платформа, в която се регистрират предложенията за заниманията по интереси.
В срок до 21.01.2019 г. в СУ “Любен Каравелов“ – Несебър чрез анкети бяха проучени нагласите на родители и ученици за заниманията по интереси. Те бяха анализирани на педагогически съвет и бяха утвърдени 22 учебни групи и техните ръководители. Спазено беше условието 40% от групите да са по предметите STEM – математика, информационни технологии, химия, човекът и природата и екология.
В групите за занимания по интереси в несебърското училище са обхванати над 50% от учениците.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017