Новини от община Несебър

Инсталация за предварително третиране на отпадъци заработи в Несебър

Днес, 15.01.2019 г. в Община Несебър официално бе открита новоизградената инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци.

На церемонията присъстваха Николай Димитров-кмет на Община Несебър, Николай Кънчев -  зам. министър на околната среда и водите, Ивелина Василева- председател на парламентарната комисия по околната среда и водите, Вълчо Чолаков- областен управител на Бургас, Димитър Бойчев -народен представител, Лазар Япаджиев - зам.кмет на Община Несебър, Янчо Илиев -зам.кмет на Община Поморие и инж. Видьо Видев изпълнителен директор на Екобулсорт ЕАД.

При откриването на  новоизградената инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци  кметът Николай Димитров сподели : „Претоварната станция за отпадъци бе открита  през 2015 г. Съоръженията  изградихме по проект за регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас, финансиран по програма „Околна среда“ 2007-2013 г. на стойност около 7,5 млн. лв., 2,5 млн. лв., от които дофинансиране от Община Несебър.

Веднага след старта на системата Община Несебър инсталира допълнителна компактираща преса, за да се справи с ударните количества боклук през активния туристически сезон, като по този начин бе увеличен капацитетът и скоростта на претоварване на събраните битови отпадъци. В територията на претоварната станция е предвидена и площадка за компостиране, за която общината разполага с проект и търси финансиране за реализацията му.

В края на 2018 г. , съвместно с общините Бургас и Поморие, подписахме договор за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци. Проектът, който е подготвян в продължение на две години, се определя като иновация в оползотворяването на отпадъците.

Част от усилията ни е и подмяната на сметосъбиращите контейнери с нови подземни съоръжения за подобряване облика на населените места“.

Съоръжението е разположено в две халета с обща площ 2 160 кв. м. То е проектирано и изградено по такъв начин, че да не се допуска замърсяване на околните пространства с битови отпадъци.

Към момента на инсталацията се обработват битовите отпадъци на община Несебър /около 40 000 тона годишно/. Капацитетът й обаче може да достигне до 120 000 тона/годишно при непрекъснат 3-сменен режим на работа. Проектният капацитет на машините е 25 т/ч.

За експлоатацията на инсталацията в зависимост от сезона е необходим екип от 120 човека при летен режим на работа и 40 човека - при зимен.
Технологичното оборудване включва транспортьори за придвижване на отпадъците, машини за разделянето им на фракции (вибрационно и барабанно сито), магнитни сепаратори (за отделяне на метали), автоматични балиращи машини. Внедрените технологични решения оптимално съчетават предимствата на ръчното и машинно сортиране на отпадъци.

Подредбата на оборудването и организацията на работа на инсталацията позволяват гъвкавост при избора на видовете оползотворими материали, които ще се отделят при работа. Освен смесени битови отпадъци на инсталацията може да се сортират и разделно събрани отпадъци.
Също така в зависимост от качеството на входящия поток материали има възможност да се избират различни режими на работа, чрез което се постига максимална ефективност при сортирането на отпадъци.

На инсталацията е планирано да се отделят всички видове рециклируеми материали - безцветни и цветни фолия (LDPE), смесена хартия, велпапе, РЕТ бутилки, разделени по цветове, HDPE, РР, стъкло, цветни и черни метали, като и фракции материали подходящи за оползотворяване чрез различни технологии.

Опазването на околната среда е сред главните приоритети  за Община Несебър. Работи се активно за затваряне цикъла на обработването и оползотворяването на отпадъците на територията и. Като най-голямата туристическа дестинация на българското Черноморие,  пред  общината стои огромното предизвикателство да се справи с голямото количеството отпадъци  през сезона  и да не допуска замърсяване.
Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017