Новини от община Несебър

СУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“

През настоящата учебна година СУ „Любен Каравелов“ се включи в Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ от Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ на МОН. Петима ученици от 9 клас имат възможност за допълнително обучение по руски език, като заедно с това ще бъдат създадени допълнителни условия за техни изяви на различни национални и международни олимпиади и състезания. Занятията се провеждат в рамките на 60 учебни часа, два пъти седмично, до края на месец март под ръководството на преподавателя Ирена Божилова.

Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления са едни от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и интересите на младите хора и за утвърждаване на привлекателността и значимостта на професиите. Осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади е от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади и за успешното представяне на българските национални отбори в международните олимпиади и състезания.

Общата цел на модула е създаване на условия за личностното развитие на учениците. Конкретните цели са свързани с предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява; създаване на допълнителни условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в определена област на познание; развиване на творческите способности; интердисциплинарно и интеркултурно образование и възпитание; създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области; демонстриране от учениците на професионални знания, умения и компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на избраната професия; мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности, за поддържане на трайни знания и развиване на интерес в съответната област и за осмисляне на свободното време.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017