Новини от община Несебър

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТОХА ГОТОВНОСТ ЗА НОВИЯ УЧЕБЕН СЕЗОН

Вчера в заседателната зала „Мелсас“, кметът Николай Димитров прие ежегодния отчет на директорите на общинските училищата и детските градини, относно проведената за началото на учебната година подготовка. Обсъдени бяха широк спектър от въпроси свързани с организационната, материално-техническата и кадровата обезпеченост за новия сезон.

Дискутирани бяха дейности и мероприятия, предприети във връзка с рехабилитацията или пълното подновяване на училищните сгради. Дневният ред на срещата включваше въпроси, относно осигуреността с учебници, учебни помагала и ЗУД за старта на учебната година; осигуреността за отоплителния есенно-зимен сезон (договори за отопление, доставка на гориво, средства за отопление);осигурени санитарно-хигиенни условия в съответствие с нормативните изисквания; необходимост от мерки за осигуряване безопасността на пътя в районите на детските градини или училищата; освежаване на спортни площадки и площадки по БДП.

Важна тема на разговора бяха мерките за пълния обхват на задължително подлежащите на предучилищно и училищно образование. Обсъдени бяха механизмите за задържане на децата в образователните институции и средства, с които да се постигнат набелязаните цели. Внимание бе отделено и на дейностите по оказване на помощ за подрастващите, застрашени от отпадане от образователните институции и финансирането на маломерните паралелки в училищата.

Плановите ремонти, приключват до началото на учебната година и обучителния процес ще стартира в подновени и освежени помещения и сгради.

Община Несебър е пряко и отговорно ангажирана с качеството на базите на училищата и детските градини на своята територия и ежегодно отделя значителни средства от бюджета си за подобряване на средата, в която децата се учат и развиват.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017