Новини от община Несебър

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ БЕ ОТБЕЛЯЗАН В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално място. То има важно значение за обезпечаване на благосъстоянието, прехраната и развитието на човечеството.

В борбата за предотвратяване изчезването на биологични видове, страните подписали Конвенцията за био разнообразие са ангажирани в широка съвместна работа, за ограничаване на загуба на различни видове организми в глобален и национален мащаб.

Това включва и борбата с нищетата и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Във връзка с датата отдел „Екология” при Община Несебър организира следните мероприятия:

Посещение с ученици от СУ „Л. Каравелов”, Несебър в Морски аквариум „Свети Никола”, гр. Несебър. Децата от 2-ри клас от кръжока „Млад еколог” и от 3-ти клас „Млад природозащитник” се запознаха с богатата експозиция от черноморски и океански риби и екземпляри, с видовете риби в Черно море и научиха интересни факти за тях.

Учениците на ОбУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”, Обзор и служители от отдел „Екология“ посетиха спасителния център за костенурки ,,Геа челони” в с. Баня. От изнесената беседа, децата научиха за живота, местообитанието, храненето, размножаването и опазването на шипобедрените и шипоопашатите костенурки, характерни за нашия район, както за екзотични видове характерни за саваните на Африка.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017