Новини от община Несебър

ИНОВАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В ДЕТСКА ГРАДИНА “КАЛИНА МАЛИНА”

В детска градина „Калина Малина“ стартира иновативен мини проект за работа с родителите на децата от група „Пчелица“. Проекта е под надслов „Заедно можем повече“ и чрез него се цели осъществяване на по-тясна връзка във взаимодействието между детското заведение, родителите и техните деца.

Задачата, която си поставят учителките Ина Гичева и Дияна Димова е да бъде стимулирано активното участие на родителите в обучението , възпитанието и социалния живот на децата от групата, като се набляга на родителската инициатива. Планът на проекта е да осъществи постоянна обратна връзка родител- учител- дете, както и родителски инициативи в групата: “Часът на мама и татко“ и „Празнична въртележка“.

Амбициозната програма на младите учителки включва и мероприятия за подпомагане на родителите извън детската градина, тематични, сезонни и идейни проекти реализирани в домашни работилнички, тренинги, семинари и консултации с родители, информационни центрове „Едно птиченце ми каза“, „Училище за родители“ и „Детско творчество“.

Проекта стартира в месеца на Християнското семейство с темата „Как да разбираме децата си“. Родителите имаха възможност да се срещнат с психолога на детската градина Станимира Камчева, с която поговориха за чувствата, които изпитват децата и възможностите да им се помогне да се справят в трудни ситуации.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017