Новини от община Несебър

ШКАФЧЕТА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – НЕСЕБЪР

В коридорите на СУ”Любен Каравелов” – Несебър вече са монтирани 340 индивидуални шкафчета за ученици от V – VII клас като мярка за олекотяване на ученическите раници по национална програма на Министерството на образованието и науката. Те са поставени на места, съобразени с пожарната безопасност и нормалното придвижване на децата по коридорите. Предстои монтирането на персонални шкафчета в стаите на учениците от начален етап на обучение. Кметът на Несебър, Николай Димитров направи проверка на охраната, реда и видеонаблюдението върху шкафчетата и в сградата.

Според изготвените правила за ползване на новата придобивка, учениците ще могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, свързани с образователния процес. Съхранението на спортни екипи и обувки трябва да става задължително в торбички, като се спазва ред и хигиена.

Опазването на учебните вещи е грижа на всеки ученик в предоставеното от училището персонално щкафче с възможност за отключване и заключване с ключ с личен номер. При загубване на ключа, родителите със собствени средства заплащат изработването на дубликат от резервния оригинален ключ на шкафчето, който се съхранява от директора.

В шкафчетата учениците нямат право да оставят храна, напитки и ценни вещи ( мобилен телефон, пари и др.) Забранено е писането, драскането или рисуването по вратите.

За сигурност на ученици и родители общината се готви да монтира пред всички входове и изходи на сградата камери за външно видеонаблюдение с директна връзка към РПУ Несебър.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017