Новини от община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


Община Несебър, уведомява своите граждани,  че на
09.11.2018 г. (петък)  от 10.30 ч. до 12.00 ч., в сградата на общината, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.
Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

Регионален представител на КЗД-Бургас
Ирина Иванова тел. 056 826082, GSM: 0895507339


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017