Новини от община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, СВЪРЗАН С БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър ще изпълнява проект, свързан с българското председателство на Съвета на Европейския съюз.Дейностите по него ще се извръшат в рамките на няколко месеца и ще ангажират вниманието на младежите.

Темата за младите хора е една от насоките на нашето председателство. Ето защо младежта, която ще изиграе ключова роля за бъдещето на Европа, е в центъра и на настоящия проект. Той е насочен към ученици от горен курс на обучение (IX – XIIклас) в СУ „Любен Каравелов“ в Несебър. По линия на проекта се предвижда провеждането на разяснителна кампания под формата на презентации и лекции, която има за цел да повиши информираността на подрастващите и да създаде позитивно отношение към ЕС, ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на Съюза. Основно внимание ще се обърне на същността и ролята на ротационното председателство – възможностите, отговорностите и ползите, които то води със себе си. В проекта се предвижда и „обратна връзка“ – чрез конкурса за есе на тема „България – равноправен и надежден партньор в ЕС“, учениците от несебърското училище   ще могат да изразят своето мнение и разбиране за българските приоритети на председателството, като се потопят в темата чрез собствени проучвания. Предвидена и финансова награда за победителя.

 Проектът бе одобрен в рамките на грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“  


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017