Новини от община Несебър

НЕСЕБЪР ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В навечерието на Празника на народните будители, Община Несебър поздрави с тържествен концерт своите деятели на културата и просветата, читалищните дейци и творците.

Кметът на Несебър Николай Димитров лично поздрави и връчи почетни грамоти и плакети на учители- ветерани с дългогодишен педагогически стаж и принос в образователното дело в общината.

Този знак на почит връчен от името на цялата несебърска общественост е израз на уважението и признателността на поколения граждани получили своите първи уроци по родолюбие и направили първите крачки в света на знанието в местните училища.

Българският народ традиционно почита и тачи хората на мисълта и словото. В народното самосъзнание техния труд на попрището на просветата и грамотността е издигнат до делата на светците.

Ролята на съвременните будители - учители, просветни и читалищни дейци , изявени общественици и лидери е не по-малко важна и отговорна. Те са тези, които възпитават дух на родолюбие и поколенческа приемственост.

На тях съвременното общество поверява най-важната отговорност - изграждането на целенасочени и мислещи личности с позиция и будно гражданско съзнание . Община Несебър оценява важната роля на съвременното училище и осъществява неизменна и непрекъсната подкрепа при решаване на всички въпроси касаещи дейността на образователните институции на своята територия. За това свидетелстват прекрасните условия при които се обучават децата на Община Несебър.Не по-малка е грижата и към творците на града, за които непрекъснато се заделят средства и се спонсорира издаването на книги от местни автори, осигуряват се изложбени помещения и др.

В концерта в чест на несебърските будители участие взеха: солистите Никол Димитрова, Христиана Петкова, Дамян Каравасилев, Александра Бойчева, ВГ „Морски звездички“ при ОДК, , Клуб по спортни танци – Несебър, ВИГ „Луминус“ при читалище „Яна Лъскова“ и танцово студио „Звезди“ към ОДК.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017