Новини от община Несебър

ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА“ ТРАФИК НА ХОРА“ БЕШЕ ИЗНЕСЕН В ПГΤ „ИВАН ВАЗОВ“ СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Комисията за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър съвместно с ръководството на Πрофесионалната гимназия по туризъм “Иван Вазов“ в Слънчев бряг организира ден за запознаване с опасностите и превенцията на трафика на хора.Ученици от осми и десети клас разиграха ситуация, в която желаещи атрактивна работа, биват въвлечени и стават жертва на трафик. Отбелязаха се спецификите на процеса и особеностите на измамата, в която неопитни и наивни младежи стават жертва на съвременно робство.

Юрист към МКБППМН, разясни на децата законовата уредба и наказателните мерки спрямо организаторите и извършителите на трафик на хора. Учениците бяха запознати с основните предпоставки за попадане в трафик като: липса на опит при пътуване в чужбина и информация за живота там; нереалистични очаквания; липса на познания за българското и международното законодателство; липса на знания за основните граждански права и институциите, които могат да окажат защита.

Психологът към комисията Румяна Костова, провокира учениците с различни въпроси, целящи да изяснят начина на мислене на престъпника и жертвата му. Целта на такива превантивни кампании е да се заостри и насочи вниманието на младите хора към рискове от измама и въвличане в трафик и експлоатация. Всяка година на 18 октомври световната общност отбелязва деня на жертвите на трафик на хора.

Българските граждани продължават да бъдат една от водещите групи в Европа, които попадат в капана на трудова или сексуална експлоатация. 13 жени на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти над средната стойност за Европейския съюз.
Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017