Новини от община Несебър

ДВЕ ДАРЕНИЯ ПОЛУЧИ ПЕНСИОНЕРСКИЯТ КЛУБ В ГЮЛЬОВЦА

Един от най-важните приоритети на социалната политика в община Несебър е грижата за възрастните хора. Общинските структури ангажирани с провеждането на тази политика поддържат отношения с няколко партньорски сдружения, и в резултат от сътрудничеството, по различни програми се организират курсове, обучения, скрининги върху социално значими заболявания.

Наскоро пенсионерите от Гюльовца успешно завършиха курс по начална компютърна грамотност и получиха основни знания в света на технологиите. По този повод сдружението с нестопанска цел „Верният настойник“ дари компютър на пенсионерския клуб на селото. Устройството бе предадено на председателя му, Атанас Кръстев от Дочка Коджабашева, представител на сдружение „Авигея шаама“.

Пенсионерите от Гюльовца получиха и друго важно дарение - уред за мерене на кръвна захар и дневник на здравето. Апаратът бе подсигурен и връчен от Радка Жекова представител на „Диабетни грижи“ – Бургас.

Припомняме, че през миналата година бе проведен скрининг за превенция риска от диабет във всички населени места на община Несебър. В кампанията се включиха 371 жители, повечето от които пенсионери. Получените резултатите бяха тревожни – голям процент от възрастните хората са с високи нива на кръвната захар и на кръвното налягане. Вследствие на това беше обсъдена възможността да се организират срещи и консултации със специалисти по населените места, и провеждане на лекции със здравна информация и правилно хранене. Тези мероприятия предстоят за всички селища, като целта е да бъде обхваната най-вече рисковата група на възрастните жители на общината.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017