Новини от община Несебър

В града на ЮНЕСКО бе представена знаковата книга „Кметове на Несебър след 1878“

Знаково събитие от двудневната програма за празника на Несебър бе  премиерата на книгата „Кметове на Несебър след 1878“, която се състоя днес в старото кметство.

Кметът Николай Димитров, който бе домакин на проявата, разясни, че мястото на представянето не е избрано случайно. „Тази сграда дълги години беше кметство на града ни. Ние я преизградихме наново в автентичния й вид и вече  служи за представителни нужди на общината - посрещаме делегации, сключваме споразумения за сътрудничество, организираме срещи на високо ниво, ето защо  решихме, че е най-подходящото място за представяне на значим труд като този.“ Кметът аргументира написването на книгата с приемствеността, която е залегнала в принципите му на управление още от 2007 г.  Той подчерта, че  „всеки един от споменатите в книгата кметове - според конюнктурата, според политическата ситуация, според икономическата обстановка, е допринесъл за развитието на този град и община, както и всички онези, които са работили в администрацията. Не на последно място искахме и да покажем, че думата „кмет“ не е мръсна дума.“

След встъпителното си слово Николай Димитров даде думата на Пламен Павлов – професор от университета във Велико Търново, който в присъствието на четири от предишните кметове, сродници и наследници на бивши управленци на града, представители на  общинска администрация, представи на книгата. Той разясни целите, които изданието, си поставя, а именно - осветляването на малко познати факти за историята и личностите, управлявали  града.   

„Книгата съдържа изключително примери за национално единство.“, подчерта професор Павлов и информира, че в този труд са описани 47 личности в 54 мандата. Проф. Павлов изтъкна, че сред ценните моменти в книгата са снимки, които се публикуват за първи път, както и интересни документи, свързани с избора на името на града.

Авторът на изданието д-р Стефан Пейков подчерта, че с книгата „Кметове на Несебър след 1878“ се поставя началото на издателската поредица „Кметовете на България“ – мащабен културен проект, който има амбицията да проследи не само развитието на местното самоуправление в страната, а и да създаде писана история на личностите, ръководили българските общини през последните сто и четирийсет години.

Д-р Пейков изтъкна, че още от началото инициативата е насърчена от НСОРБ – националното сдружение на българските общини.

Малкият черноморски град Несебър, който ЮНЕСКО е признал за част от световното богатство, е вече позната за света туристическа дестинация, която съчетава необичайни природни дадености с богато историческо, археологическо и архитектурно наследство. Но парадоксално, днес древното му битие е като че ли по-познато и близко, отколкото съвременната му история. Желанието за попълване на липсващата памет за неотдавнашното минало обяснява написването на тази книга.

„Кметове на Несебър след 1878“ връща читателя към близкия исторически период – към 140-годишното следосвобожденско развитие на Месемврия/Несебър до днесизследвано през историята на местното управление. Избраният ъгъл на биографично представяне на кметовете на Несебър позволява да се проследи развитието на града за почти век и половина – от малко рибарско селище до значимо съвременно общинско и градско средище с ясно очертан международен курортен, туристически и културен профил.

Книгата систематизира имената на кметове и председатели на Несебър и общината, като представя хронологично подреден опис на издирените личности и известните днес данни за времето на тяхното управление. Описът откроява няколко от тях: най-дълго управлявалия общината Васил Киров (13 години), заемалия над 10 години поста Пеньо Апостолов и настоящия кмет на Несебър Николай Димитров с трите му последователни мандата от 2007 г.

Най-обемна и същностна част от книгата, съдържа очерци, в които биографично са представени кметовете/председателите на общината. В текстовете са търсени не само приносите им за едно или друго обществено дело за града, но са отбелязвани и техните индивидуални организационни, професионални и човешки качества. В последната част

е направен опит за систематизиране на различни по характер, но важни за града и жителите му обществени и практически събития, които предлагат още една гледна точка, още една перспектива за осмисляне на значението на кметската фигура за града. През този период 47 личности са заемали длъжността кмет или председател на несебърската община, представени в хронологична последователност в рамките на 54 мандата. Биографичната информация за тях е извлечена от документи в централни и местни архиви или от периодични издания, но също в активна дългогодишна кореспонденция и срещи с техните наследници, както и с живите кметове на града. Събраната мемоарна документация наброява повече от 50 папки. Издирени са 29 автентични портрета на кметове и са подбрани повече от 60 оригинални илюстрации, между които стари карти, гравюри, документи, фотографии от обществени събития, лични и семейни фотографии и др., много от които се публикуват за първи път.

Включените в книгата 33 документални очерка за кметовете и председателите на Несебър (Месемврия) са четиво, което ще бъде интересно за историци и журналисти, за туристи и гости, свързани с града.

Но книгата ще бъде най-интересна и полезна за несебърци, които търсят да опознаят многопластовото минало на своя град или искат да си обяснят славата му. Те трябва да помнят, че неговият привлекателен днешен образ не се гради само върху пластовете на древността, пясъчните дюни и морската шир. В Несебър са вградени и дългогодишните усилия на кметовете му, също както мечтите и обществено полезният труд на неговите жители.Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017