Новини от община Несебър

Кухнята на Социалния патронаж в Несебър ще бъде модернизирана с нови уреди

Кухнята на Социалния патронаж в Несебър ще бъде модернизирана с нови уреди благодарение на спечелен проект към Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Периодът за изпълнението му е три месеца, а бенефициент е Община Несебър. Стойността на проекта е 27 хил. лв., а местният бюджет дофинансира със сума от 3000 лв.

Проектът ще се реализира в кухненския блок на ДСП - Несебър и е предназначен да обслужва осем от съставните селища на общината. Проектът е с приоритетно социална насоченост и чрез него се цели да се покрият групите на хора с увреждания и възрастните хора. В резултат на реализацията му ще се подпомогне изпълнението на Стратегията за социална политика на Община Несебър.

С отпуснатите средства ще бъдат закупени съоръжения, включващи конвектомат с капацитет двеста порции на час, аспиратор, стойка за конвектомата и тави. Новите уреди ще осигурят значително по-високо качество на готовата храна, благодарение на технологии за здравословно хранене, позволяващи минимално количество вложени мазнини в приготвяните ястия. С осъвременяването на готварската техника се постига висока енергийна ефективност и отговаряща на съвременните български и европейски стандарти, повишава се производственият капацитет без необходимостта от допълнителен персонал и разширяване на материалната база.

Домашният социален патронаж в Несебър съществува от 1986 г., като от 2003 г. се финансира със средства от общинския бюджет. От 2009 г. патронажът предоставя безплатна услуга и на потребители на програма за крайно нуждаещи се по проект към фонд „Социална закрила“ към министерството на труда и социалната политика. Желаещите да ползват услугите на патронажа постоянно се увеличават, което гарантира устойчивостта на инвестицията. Приоритетите на Община Несебър в сферата на социалната политика са да допълва, надгражда и разширява съществуващите вече услуги в общността.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017