Новини от община Несебър

Центърът за социална рехабилитация и интеграция “Слънчице” в Несебър отбеляза 10 години от своето съществуване

Центърът за социална рехабилитация и интеграция “Слънчице” – Несебър отбеляза 10 години от своето съществуване, а събитието уважиха представители на Общинска администрация и Общински съвет, на социални структури (служби) в града, представител на Националния алианс за социална отговорност, директорът на ЦОП - Бургас и ЦОП-Средец.Проявата се състоя в зала „Мелсас“ в новата част на града.

По повод празника заместник-кметът на Община Несебър Иван Гургов прочете поздравителен адрес от името на кмета Николай Димитров, в който бе изтъкнато, че „вече 10 години последователно и упорито – без да пестим усилия и средства, ние се посвещаваме в грижи за децата със специфични потребности и тяхната социална интеграция, помагаме за развитието на интелектуалния им потенциал и техните успехи са повод за най-голямо удовлетворение и гордост.“

„Вашият център с чест и отговорност изпълнява високохуманната и благородна дейност по социалната интеграция на децата със специфични потребности. Вие непрекъснато разширявате и усъвършенствате консултативните си, терапевтични и рехабилитационни услуги, помагате както на децата, така и на техните родителите.“, бе част от поздравителния адрес от името на Румен Кулев, председател на Общински съвет –Несебър.

Бе прочетен и поздравителен адрес от председателя на Управителния съвет на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев се казваше, че ЦСРИ „Слънчице“ е „пример за работа и качество в социалната сфера“, а политиката, която развива общината в тази област, е „пример не само в национален обхват, но и еталон в европейски аспект“.

Радостина Пирева, началник на Управление „Социални грижи и услуги“ към Община Несебър развълнувано сподели, че е свидетел на раждането и развитието на Центъра за социална рехабилитация и интеграция “Слънчице”. Тя не пропусна да изкаже благодарност към местната власт за възможността да се развива сериозна социална политика на територията на общината.

Директорът на ЦСРИ „Слънчице“ Елена Варимезова в словото си подчерта, че от създаването си и към настоящия момент услугата се финансира изцяло от общинския бюджет и благодарение на безрезервната подкрепа, която местната власт оказва, центърът е един от най-хубавите в страната. В него са вложени и продължават да се влагат много средства, необходими за високия стандарт в работа му. Центърът е първото в Несебър социално заведение за деца, предлагащо услуги в общността. Още с отварянето си, той разчупва стереотипа хората с увреждания да се обслужват единствено по домовете им или в специализирани институции.

„Всяка година се увеличава броят на желаещите да ползват нашата социална услуга. Към този месец потребителите, посещаващи центъра наброяват 35 деца. Приключени са пет случая, поради постигане на целите, заложени в индивидуалния план за грижа. Стремим се предлагаме високо ниво на качество на предоставяната услуга.“, съобщи директорът на ЦСРИ „Слънчице“. Елена Варимезова изтъкна, че в резултат на обмяната на опит с други центрове в страната, участията в различни семинари и конференции, постепенно работещите в центъра добиват опит и разкриват нови занятия и обучения за техните потребители. Процесите на рехабилитация и интеграция са многостранни – в центъра, у дома, в детската градина, в училището.

Специален поздрав по повод 10-годишния рожден ден на центъра поднесоха част от възпитаниците на вокална група „Морски звездички“ към ОДК-Несебър. На финала на събитието гостите опитаха от вкусната торта с логото на центъра и се снимаха пред зала „Мелсас“ за спомен.

Преди 10 години на 30 май - в навечерието на Деня на детето, Община Несебър разкрива Центърът за социална рехабилитация и интеграция “Слънчице” и той започва своята дейност в услуга на децата с увреждания, като през годините капацитетът нараства от 20 на 30 деца.

ЦСРИ представлява комплекс от социални услуги за подкрепа на индивидуалното развитие, създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и за обучение за водене на самостоятелен начин на живот на деца с увреждания, деца със специфични образователни потребности и речеви нарушения, и на техните семейства в община Несебър .Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности.

Основните целеви групи на ЦСРИ “Слънчице” са деца от 3 до 18 години с физически и умствени увреждания /лека и средна степен на умствена изостаналост, Детска церебрална парализа, Синдром на Даун, множествени увреждания и др. /, Генерализирани разстройства в развитието /аутизъм/; образователни затруднения и речеви нарушения.
Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017