Новини от община Несебър

ДО НЧ „СВЕТЛИНА-1928“
С. ГЮЛЬОВЦА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОЖО МИХАЛЕВА, СКЪПИ ЧЛЕНОВЕ И САМОДЕЙЦИ,

Имам радостната чест от свое име, от името на гражданите на Община Несебър и Oбщинска администрация, да Ви поздравя по повод 90- годишния юбилей на Народно Читалище "Светлина -1928".

Десетилетията работа в полза на обществото и годините на бурни промени не секнаха възрожденският ентусиазъм на поколения читалищни дейци в усилията им да утвърдят ценностите на народа ни и да съхранят жизнеутвърждаващите традиции на дедите ни.

Позволете ми да Ви благодаря за годините посветени на събиране, съхранение и разпространение на нашето регионално културно и фолклорно наследство. Вашата дейност е най-силното доказателство, че работата в полза на най-малките общности носи най-видимите резултати и най-трайните ползи за обществото.

Пожелавам на Вас и вашите колеги здраве и успехи в благородното поприще на духовността!


ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

С УВАЖЕНИЕ,
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017