Новини от община Несебър

Несебърска група гостува в побратимения град Сафранболу

По покана на кмета на Община Сафранболу Фатих Уркмезер, с която Община Несебър има договор за побратимяване, представителна група, водена от Красимира Тодорова - директор на дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарна дейност” и директорката на СУ „Любен Каравелов” Тодорка Станелова, гостува в турския град, който също е под егидата на ЮНЕСКО. По време на визитата бяха обсъдени теми в сферата на културния и масов туризъм, дългогодишното сътрудничество, обмяната на опит и възможностите за бъдещо развитие между двете общини, бяха засегнати въпроси, касаещи градовете световно културно наследство, каквито са Несебър и Сафранболу. В края на разговора кметът Фатих Уркмезер, докамин на срещата, прие с благодарност поднесения от представителната група почетен знак от името на кмета на Община Несебър Николай Димитров, както и поканата за гостуване на празника на Несебър – 15 август.

По време на визитата бе организирано посещение на начално училище – „Мустафа Антепоглу“ и средно училище „Вилайетлер Бирлиги“ в Община Сафранболу и бяха обсъдиха добри практики и обмяна на опит в сферата на образованието. Участие в срещата взеха директорите на двете образователни институции, директорът и учители на СУ „Любен Каравелов“.

Фолклорна група „Незабравка” при СУ ”Любен Каравелов”, която също бе част от несебърската делегация, взе участие в празничната програма по случай Деня на националния суверенитет и ден на детето в Р Турция. Малките „незабравки” очароваха с изпълненията си и при посещението им в побратименото училище „Мустафа Антепоглу”, където спечелиха вниманието на учениците Мустафа и получиха от тях в знак на приятелство рисунки за спомен.

В Сафранболу несебърската група имаше възможността да разгледа някои от най-интересните забележителности на турския град на ЮНЕСКО като страноприемница от 17 в., Къщата на управителя от 17-18 в. и др.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017