Новини от община Несебър

УЧЕНИЦИ ОТ РАВДА СЕ ЗАПОЗНАХА ОТБЛИЗО С РАБОТАТА НА СЪДА И ПОЛИЦИЯТА

 Учениците от пети и шести клас на ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” - с. Равда посетиха РУ на МВР и Районен съд в Несебър, като визитата им преминава изключително интересно, тъй като децата научиха за интересната, но и отговорна работа в двете институции.

В полицейското управление учениците бяха посрещнати от ИДПС Димо Димов и старши инспектор Слави Деляков. Те им показаха помещенията за временно задържани и начина за сваляне на отпечатъци при задържане на заподозрян. Децата се впечатлиха от униформата на действащите полицаи и от различните атрибути, с които те са оборудвани при провеждане на акции – палки, белезници, стоп палка и др. По време на срещата учениците се запознаха с криминалната обстановка в района и начина на работа на полицаите и инспекторите в Детска педагогическа стая. „Работи се с лица до 18 години, които имат или са жертви на противообществени прояви. Всеки инспектор си води дневник и карта за отчет за всеки случай, с който работи. Ако едно дете има повече от 2-3 прояви, то тогава инспекторът, който работи с него открива „профилактично дело.“ Работата на инспекторите зависи от съдействието на родителите, които смятат, че проблемите свързани с децата им нямат общо със семейството, а се дължат само на външни фактори – среда, медии, училище. Освен със семейството инспекторите работят и заедно с „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“., обясни инспектор Димо Димов. Служителите на полицията отговориха и на въпроси, касаещи цялостната работа на РПУ-то, която има отношение и към противообществените прояви. Децата питаха как реагира полицията на фалшиви обаждания на тел.112, защо в някои държави е разрешено използването и продажбата на наркотици, а у нас е строго забранена и се наказва сурово и др. Срещата в полицията завърши с препоръката на униформените към децата: ,,Ако искате да станете полицаи трябва много да учите и да спортувате. Физическата подготовка и образованието е от огромно значение за работата на българския полицай.” В Районен съд - Несебър учениците бяха посрещнати от съдия Берберова-Георгиева, която ги разведе из кабинетите, където се обработва документация на граждански и наказателни дела. Тя им показа и регистратурата - мястото, където се входират всички молби, искания и обвинителни актове и се образуват граждански и наказателни дела, които след това се разпределят на случаен принцип посредством компютър на всички съдии. В заседателната зала децата разиграха симулиран наказателен съдебен процес по обвинение за физическо насилие над възрастен човек, след употреба на наркотици. Редом до тях застанаха действащи съдия, прокурор и адвокат. Учениците влязоха в ролите си и с голяма сериозност подходиха към случая. Участваха в обвинението, защита и вземането на решение по отношение на присъдата. След обявяване на присъдата срещата премина в дискусия между учениците и магистратите, участвали в симулирания процес, които внесоха допълнителни разяснения за работата на съдебната система. Накрая учениците и техните учители получиха папироси с правилата в съда по граждански и наказателни дела.

Срещата бе осъществена със съвместното съдействие на РС-Несебър в лицето на съдия Мария Берберова-Георгиева, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Несебър, Училищното ръководство на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда и Инспектор ДПС при РУ Несебър.

Безспорен е фактът, че борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни и постигането на положителни резултати в това направление е немислимо без повишаване на отговорността на институциите, които работят с малолетни и непълнолетни и осъществяване на пълен синхрон между тях. Такива срещи имат за цел да популяризират дейността на съда и полицията, за да повишат правната култура на подрастващите. За успешната превенция на правонарушенията на непълнолетните и малолетните са необходими усилия от страна и на цялото общество.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017