Новини от община Несебър

Родители от Кошарица учиха как да бъдат успешни в общуването си с деца-тийнейджъри

Нова среща между родителите на ученици от втори клас в ОУ ,,Иван Рилски” – Кошарица, и психолога към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) Несебър - Румяна Костова, се състоя в образователното заведение на селото. Темата, която фокусира вниманието бе: „Деца в пубертета – психо-социални проблеми на възрастта”.

,,Какво е пубертет? Как да разбера дали детето ми е в пубертета? Как да общувам с него? Как да запазя близостта и авторитета си с детето“? – на тези въпроси търсиха отговор родители от групата дошли на срещата. В тази връзка с тях се проведе бърза анкета, която целеше да им покаже, че трябва да оставят вече порасналото си дете да бъде по-самостоятелно. Така то по-бързо ще осъзнае своята отговорност към семейството и ще се научи да не се фиксира върху собствените си потребности и преживявания. Психологът сподели още няколко ключови момента от комуникацията с тийнеджъра, с помощта на които родителите могат да възпитат и изградят една отговорна и успешна личност. ,,Общувайте със сина си или дъщеря си като с равнопоставена личност, без назидателен тон и израз на превъзходство. Покажете на детето си, че сте готови винаги да бъдете до него, независимо от случващото се. Обсъждайте откровено и без насмешка важните за него теми. По-добре е детето ви да научи от вас правилните отговори, а не от случайни хора със съмнителни знания. И най-важното – винаги изразявайте своята любов и загриженост. Независимо от възрастта си всеки има нужда да чувства любовта на родителите си.”

Родителите активно се включваха в споделянето на личните се взаимоотношения и преживявания с децата си. Те бяха открити при споделяне на трудностите, които срещат с тях. Всички се обединиха около заключението, че от помощ за преодоляване на проблемите с младежа в къщи се нуждаят и самите родители. Но за целта трябва да спазват важни правила, едно от които е много важно – да не се опитват да върнат детето към предишното послушание, а да го разбират и спокойно приемат промените. В заключение цялата група стигна до извода, че основната отговорност за мир и спокойствие в семейството принадлежи на по-възрастния.

Събитието е организирано по идея на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при община Несебър и училищното ръководство на ОУ ,,Иван Рилски” в с. Кошарица. То е част от годишната програма за превенция на противообществените прояви на двете институциите.

Целта на такива срещи е да се помогнат на родителите, да станат по уверени и открити с децата си. Обучението служи и като форма на превенция за ограничаване на проблемите у децата в по-горна училищна възраст.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017