Новини от община Несебър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР – ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”
до родителите на деца, родени през 2011 и 2013 г.Уведомяваме Ви, че през учебната 2017/2018 година децата Ви подлежат на задължително предучилищно и училищно образование, както следва:

Децата, родени през 2013 г. подлежат на задължително предучилищно образование съгл. чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Децата, родени през 2011 г. подлежат на задължително училищно образование съгл. чл. 8, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

На родители, които не запишат и не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително предучилищно или училищно образование, се налагат санкции съгласно чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017