Архив новини Община Несебър

НОВ ЕКОЛОГИЧЕН И СОЦИАЛНО ЗНАЧИМ ПРОЕКТ ПРЕДСТАВИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

На 26 февруари Община Несебър представи пред публичността нов социален проект, насочен към подобряване мерките за енергийна ефективност на общински сгради от обществено значение. Той е по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и носи името „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър“. Партньор по него е „Хенрик Сторм Офтеланд Ер§Ди“ - Осло, Норвегия, а програмен оператор – Министерството на енергетиката.
Първата пресконференция по проекта проведе нейният ръководител Галя Бабева – началник-отдел „Управление на проекти по европейски фондове“ в Община Несебър. По време на събитието, състояло се в зала Мелсас“ в новата част на града стана ясно, че проектът включва изграждане на панелни слънчеви колектори на 7 детски градини на територията на общината. Това са: ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър, ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас, ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда, ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър, ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор, ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре и ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица. Целта е проектът да обхване почти всички населени места в общината. Важно е да се отбележи, че всички учебни детски заведения, включени в него, са санирани и с подменена дограма – уточни Галя Бабева и допълни, че това е било едно от условията, за спечелване на проекта. Тоест, да бъдат изпълнени основните мерките за енергийна ефективност.
Срокът за изпълнение на социално значимия енергиен проект е 9 месеца, а чрез конкурс ще бъде избрана една фирма, която да изпълни поръчката и постави колекторите и на 7-те детски градини. Ще бъдат спазени всички процедури за публичност и прозрачност, както и изискването за дискриминация и равнопоставеност, бе категорична Галя Бабева и увери, че приоритет на Община Несебър при изпълнението на проекта ще бъде интервенциите (строително-монтажните работи) минимално да възпрепятстват учебно-възпитателния процес и да бъдат приключени в регламентирания срок.
Това е пореден проект с европейски пари, по който работи община Несебър. Финансирането е в размер на 638 427 хил. лв. и включва инсталация на панелни слънчеви колектори за производство на гореща битова вода на седем детски градини на територията на общината.
Проектът е социално и икономически печеливш, подчерта ръководителят Галя Бабева и отбеляза, че тези подобрения ще се отразят изключително благоприятно на енергийната ефективност на учебните заведения и ще спомогнат те да реализират икономии от електроенергия. Не на последно място, проектът е екологичен, което от своя страна ще се отрази положително върху здравето и качеството на живот на хората от община Несебър.
На събитието присъстваха директорите на всичките седем детски градини, в които ще се извършат подобренията, представители на Общинска администрация, заинтересовани граждани.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017