Архив новини Община Несебър

Родители от Кошарица дискутираха по темата „Агресията в училище и ролята на семейната среда“Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Нова среща на тема ,,Агресията в училище и ролята на семейната среда” се проведе с родителите на ученици от втори клас в ОУ ,,Иван Рилски” в Кошарица. Ценни съвети как да се справят по-успешно при взаимоотношенията с децата си и да им помогнат да преодоляват негативното поведение получиха присъстващите от психолога към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) Несебър - Румяна Костова.

,, Агресията има различни форми и проявления - от агресивно поведение в отношения, език, подигравки, пренебрежение и т.н. (вербално) до грубо физическо малтретиране. Винаги, когато има агресия и насилие, факторите и причините за нея се търсят в разрушаването и прекъсването на социалната комуникация, в семейството” – подчерта психологът Румяна Костова. Една от препоръките, които тя даде, бе родителите да създадат вътрешни правила и да контролират ползването на телефон, компютър и телевизия от децата. На срещата бяха дискутирани няколко казуса, които всъщност са случки от ежедневието на всяко семейство. Родителите оживено споделяха своя опит и задаваха въпроси, свързани с определени ситуации.

Срещата премина в атмосфера на приятелство, доверие и много усмивки. Родителите показаха интерес и активно се включваха в споделянето на личните си взаимоотношения и преживявания с децата си. Те бяха открити при споделяне на трудностите, които срещат при възпитанието. Всички се обединиха около идеята, че агресивното поведение на децата е сигнал - вик за помощ, за внимание към техния вътрешен свят, в който са се натрупали твърде много разрушителни емоции и не могат да се справят сами.

Събитието бе организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Несебър и училищното ръководство на училището в с. Кошарица. Проявата е част от годишната програма за превенция на противообществените прояви на институциите. Целта на такива срещи е да се помогне на родителите да станат по уверени и открити с децата си. Обучението служи и като форма на превенция за ограничаване на проблемите у децата в по-горна училищна възраст.

През последните години се забелязва увеличение на детската престъпност. Корените на това явление са дълбоко в изменението на социално-икономическото положение и най-вече с обедняването на хората и миграцията на големи групи от тях към големите градове. Агресията е форма на поведение, което се изразява в демонстрация на неприязън, а често и на груба сила спрямо другите, с намерение да им причини вреда, болка или и двете едновременно.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017