Архив новини Община Несебър

ДИСКУСИЯ С РОДИТЕЛИТЕ В ДГ „МОРЯЧЕ” ЗА ПРИЧИНИТЕ И ПРОЯВИТЕ НА ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

В контекста на всеобщата загриженост за ефективна превенция на проявите на агресия при децата, община Несебър активно подпомага инициативи и прояви, насочени към децата, родителите и педагозите. В тази връзка, в ДГ ”Моряче”, под ръководството на Станимира Камчева - психолог, старши експерт към отдел „Образование”, се проведе тематична среща-дискусия с родители.  Акцентът в проявата, в която всички страни взеха дейно участие, бе поставен върху мотивите за агресията в детска възраст, видовете агресивно поведение и тяхната проява при малчугани в детската градина. В хода на конструктивния диалог между специалиста, родителите и педагозите, се оформи изводът, че агресията в тази възраст е начин за:

 1. привличане на внимание на връстници към себе си;
 2. потискане на достойнството на другия, подчертавайки своето превъзходство;
 3. защита и отмъщение;
 4. стремеж на детето  да бъде първи;  
 5. стремеж да получи желания предмет.

Родителите имаха възможност да поставят въпроси и да споделят опит относно агресивните прояви на децата. В края на срещата, Станимира Камчева - под формата на своеобразни правила, даде ценни съвети за справяне с детската агресия. Ето ги и тях:

 1. Да избягваме физическите наказания.
 2. Да бъдем добър ролеви модел.
 3. Да поощряваме приемливото, а не агресивното поведение.
 4. Да избягваме подкрепата на агресивното поведение.
 5. Да проявяваме топлина, подкрепа, асертивност.
 6. Да учим децата на подходящи поведенчески умения и модели.
 7. Да развиваме своите родителски умения.
 8. Да разширяваме ролевите модели на децата си.
 9. Да подпомагаме децата да “виждат” през очите на другия.
 10. Да развиваме тяхната  емпатия.

Точно след седмица в ДГ „Моряче” в Несебър предстои нова дискусия, в която фокусът на внимание ще бъде темата за отношенията родители – учители.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017