Архив новини Община Несебър

П О К А Н А

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица, че на 20.12.2016 год. от 13:00 часа, в сградата на Община Несебър, гр. Несебър, ул. Еделвайс № 10 ще се проведе обща среща между представители на местната власт, стопанския и нестопанския сектор от територията на община Несебър, с цел определяне на партньори за подготовка на проект и кандидатстване по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. и подписване на Споразумение за партньорство.
Срещата ще премине по следния дневен ред:

  1. Предоставяне на подробна информация за подхода ВОМР, прилагането му в България и реда и условията за разработване и подаване на подготвителни проекти по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
  2. Избор на представители на стопанския и нестопански сектор, които да участват в местното партньорство за подготовката на проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че необходимо условие за включване в местното партньорство е да са регистрирани на територията на Община Несебър.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017