Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЩЕ РЕАЛИЗИРА ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър ще реализира два проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България – Турция, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020.  Договорите за безвъзмездна финансова помощ получи Галина Бабева - директор на дирекция "Управление на проекти по еврофондове и екология" в община Несебър, на официална церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  

По време на събитието по връчване на договорите на общо 33 бенефициенти, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Валентина Върбева изтъкна, че трансграничното сътрудничество е изключително важно за развитието на региона и превръщането му в място с по-добра околна среда и условия за туризъм като същевременно спомага и за изграждането на добри междусъседски отношения. Ръководителят на Националния партниращ орган Бейза Туран - директор на дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството по въпросите на Европейския съюз на  Турция, сподели своята увереност, че проектите ще бъдат още по-успешни от вече реализираните с финансиране от програмата за сътрудничество между двете страни през предходния програмен период.

Проектите, които община Несебър ще изпълнява, са в партньорство с Одрин и Къркларели на обща стойност близо милион и деветстотин хиляди лева. В инициативата с Одрин, чието наименование е: “Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър“, двете общини  ще популяризират и рекламират културното си наследство. Това ще стане чрез монтиране на 3D прожекционни системи на знакови  паметници в двата града, поставяне на киоски с актуални туристически маршрути. Ще  бъде създадена уеб страница и смарт предложение за реклама на тези туристически маршрути, представителни клипове и видео презентации. Основната цел е да се повиши привлекателността на района чрез ползване на различни  рекламни устройства в културните прояви. Стойността на проекта е 883 704,50 лв.

Вторият проект, който ще се реализира в партньорство с община Къркларели,  е  „Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследство“. Стойността му е 971 045,10 лв. Общата цел е да се увеличи туристическата привлекателност на двете общини чрез по-добро използване на природното и културното наследство и свързаната с него инфраструктура. Специфичните цели са: да се съдейства за влизането на културно-историческото и природно наследство в съвременния свят; да се оформят цялостни архитектурни ансамбли, които са привлекателни за туристите и са посещавани в двете трансгранични общини; да се насърчи развитието на културен, исторически и еко туризъм; да се създадат условия за привличане на туристи извън летния сезон. Изпълнението на дейностите по проекта ще осигури подмяна на уличните и тротоарните настилки в Стария Несебър на ул. „Месамбрия“, ул. „Митрополитска“ и част от ул. „Мена“. Чрез реконструкция на уличната мрежа в града на ЮНЕСКО ще се покаже в дълбочина историческата стратиграфия, богатството на културни пластове от различни епохи с елегантна и тактична съвременна намеса. Така ще се дообогати познанието и усещането за Старинен Несебър с неговите обекти, които, макар и от различни времена, са обединени от дълбоката следа на историческата памет. Община Къркларели ще акцентира върху  изграждане на архитектурни елементи и съоръжения - велоалеи, открит фитнес, монтаж на соларно осветление в парк „Валдорф“. В резултат на изпълнението на проекта културно-историческото и природно наследство ще бъдат представени по атрактивен и привлекателен начин, ще бъдат разработени конкурентни туристически атракции и  културният туристически продукт в трансграничния регион ще се разнообрази.  

Припомняме, че по първа и трета покана на Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2007-2013 г., Община Несебър осъществи два проекта, в резултат на които бе създаден Демонстрационен център на занаятите в новата част на града, а в старата  заработи изцяло нова целодневна детска градина.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017