Архив новини Община Несебър

В Кошарица: ролеви игри, приказки и рисунки като антоним на агресията

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Деца от село Кошарица учиха как да мислят позитивно и да постъпват правилно по време на проява по повод превенция на агресията и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Чрез ролеви игри, приказки и рисунки учениците от първи клас в ОУ ,,Иван Рилски” разбраха, че добрият жест, добрата дума и усмивката отварят врата към  приятелството, доброто отношение един към друг в училище, на улицата и в дома. Румяна Костова психолог в Кабинета за социална превенция към МКБППМН и г-жа Кера Желева, класен ръководител на учениците от първи клас, провокираха, но същевременно и насърчаваха децата да мислят активно и  нестандартно, като ги поставяха в различни ситуации свързани с тяхното детско ежедневие.

Целта на такъв вид мероприятия е да се зададат  добри модели на поведение, умения за справяне с ежедневни житейски ситуации, да се научат младите хора как да живеят съобразно другите хора, спазвайки етичните и морални норми на обществото ни.
Проявата бе организирана от МКБППМН Несебър и Училищното ръководство на ОУ,,Иван Рилски” - с. Кошарица.

Агресията е поведение, което води до посегателство върху личността на другия. В градивната си същност агресията е инстинкт за самосъхранение и развитие. Поради личностни, семейни, социални, физиологични и ред други причини тази градивна агресия може да прерасне в деструктивна.
Агресивното поведение е модел за справяне в трудни ситуации, който децата научават в процеса на израстване. Работата с началния курс по овладяване на това поведение е безценна - проблемът се „тушира“ в зародиш, децата формират уменията и качества именно тогава, когато е времето за това.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017