Архив новини Община Несебър

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Уважаеми дами и господа,
На 06 септември 2016 г. от 13:30 часа в гр. Несебър, ОДЗ „Яна Лъскова“, ще се проведе публично събитие по повод приключване на строително-монтажните дейности по проекта на Община Несебър „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на община Несебър по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.
Община Несебър любезно Ви кани на публичното събитие, за да се запознаете с цялата информация по реализацията на проекта, който се осъществява с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм.
Специални гости на събитието ще бъдат министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, г-н Бьорн Оли, старши съветник към Норвежката дирекция за водни ресурси и енегия (NVE), г-жа Мариана Нителеа, представител на посолството на Кралство Норвегия в Румъния.Този документ е създаден във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-066-008 от 18.08.2015 г. за проект № BG04-02-03-066 "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на община Несебър по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017