Архив новини Община Несебър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР – ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”
до родителите на деца, родени през 2009 и 2011 г.

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че през учебната 2016/2017 година децата Ви подлежат на задължително предучилищно и училищно обучение, както следва:

Децата, родени през 2011 г. подлежат на задължително предучилищно обучение съгл. Чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Децата, родени през 2009 г. подлежат на задължително училищно обучение съгл. Чл. 8, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

На родители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително предучилищно или училищно обучение, се налагат санкции съгласно чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017