Архив новини Община Несебър

Деца от Несебър ще учат що е то съдебна власт

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Деца от 8-и, 9-и и 10-и клас на СОУ „Любен Каравелов“ в Несебър ще учат що е то съдебна власт, като опознавателните лекторски курсове започват  на 8 февруари, понеделник, и ще приключат в края на втория срок. Това стана ясно по време на пресконференция, дадена от Евгени Узунов, председател на Районен съд -Несебър, и съдия Мария Берберова - Георгиева. Лекторските курсове ще се провеждат в часа на класа. Те са по линия на Пилотната образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред ученици.

Програмата е резултат от сключено между ВСС и Министерството на образованието и науката споразумение за сътрудничество. Тя се провежда за втора поредна година.  През изминалата учебна 2014/2015г. програмата е била реализирана с участието на магистрати от окръжните съдилища и прокуратури. Резултатите са показали, че не само се повишава правната култура на учениците, но и се е създала реална представа за работата на органите на съдебната власт и от там се е повишило доверието към нея. По тази причина пилотната програма продължава и през настоящата учебна година, като в нея са включени вече и магистрати от административните и районните съдилища и прокуратури.
През 2015/2016г., програмата се изпълнява в предварително определени от МОН училища. За община Несебър е определено – СОУ „Любен Каравелов”, а за лектор – съдия Мария Берберова- Георгиева.
По време на часовете ще се използват мултимедийни презентации, интерактивни уроци и викторини, а финалът ще бъде поставен с провеждането на симулативен процес, на който ще бъдат поканени като зрители и родителите. Лекторите ще участват доброволно и безвъзмездно в програмата.

„Аз по-скоро ще споделя с децата опита ми и ще им посочвам конкретни примери от минали и влезли в сила решения на съда.“, сподели Мария Берберова и информира, че за да им е още по-интересно в час, тя ще кани гост-лектори, чиято работа е пряко свързана с конкретна тема.  А част от темите, включени в програмата, са: „Представяне на професиите на съдия, прокурор и следовател“; „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции“; „Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури“; „Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви“; „Децата и киберпрестъпленията“; „Хулигански прояви на непълнолетни лица и техните последици“; „Домашното насилие на малолетни и непълнолетни и мерките за защита правата на жертвите“; „Трафик на хора и превенция срещу употреба на наркотични вещества“.
По време  на пресконференцията Евгени Узунов и Мария Берберова-Георгиева подчертаха неведнъж, че целта на тази програма е превенция на детското насилие.
Идеята е пилотният проект, след анализ на резултатите от провеждането й, да се разшири и да обхване по-голям брой училища и ученици, както от гимназиалния, така и от прогимназиалния курс на обучение, а след време и от началния курс, като съдържанието се адаптира във форма, подходяща за възрастта им.
Крайната цел, която програмата си поставя, е официалното й въвеждане от МОН като свободно избираем предмет или като тема от учебното съдържание в часа на класа в учебните програми.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017