Архив новини Община Несебър

КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ОБМЕНИ ИДЕИ С ЖИТЕЛИ НА СЕЛО РАВДА

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Кметът на Несебър Николай Димитров, заедно с негов екип от специалисти, се срещна с кмета на Равда Андон Бакалов и с представители на Обществения съвет в курортното селище, за да разговаря с тях по различни теми, касаещи развитието на родното им място. Една от целите бе градоначалникът да чуе мнения и предложения на местните хора за бъдещото предназначение на придобитата преди време от „Български пощи“ ЕАД сграда, непосредствено разположена до кметството в селото, като идеята е, след преустройството, тя да бъде максимално ефективна и функционална, отговаряща на потребностите на местните жители. В този смисъл бяха обменени идеи като например да се запази предназначението на два от етажите и те да са за настаняване на гости на община Несебър- участници в различни празнични прояви; да се предвиди проектирането на външен панорамен асансьор, ако е нормативно допустимо; да се запази панорамното кафене, както и да има помещения, в които да се провежда читалищна дейност. Място, където да се разположи историческа експозиция също бе сред коментираните предложения от присъстващите. На срещата, състояла се в кметството на Равда, присъстваха от страна на община Несебър главният архитект Валентин Димов, Клара Каравасилева, директор на Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството", Жулиета Горанова, началник-отдел "Устройство на територията", които си записаха желанията и мненията на хората. Предложенията ще бъдат анализирани и след това ще се подготви задание за проект на преустройство на този недвижим имот, чиято общата разгърната застроена площ е 4 135.34 кв. м.

Друга тема, която бе засегната по време на срещата в Равда, бе свързана с организация на движението там с цел облекчаване на трафика. Обмениха се идеи как да се регулира то и как да се уреди паркирането. От страна на община Несебър по темата взе думата и Георги Николов, гл.експерт безопасност на движението към Дирекция „Транспорт и пропускателен режим". Той обясни на присъстващите Генералния план за организация на движението и ги информира, че копие от същия ще бъде предоставен за сведение на живущите в Равда.

На срещата в кметството присъстваха още общинските съветници Костадин Нищелков и Христо Яръмов, които също взеха дейно участие в дебатите, а с работата си като съветници допринасят за развитието и просперитета на Равда.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017