Архив новини Община Несебър

СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ЕНЕРГИЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Стартираха строителните и монтажните работи по проекта на община Несебър „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финасиран от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-066-008 от 18.08.2015 г. В реализирането на отделните на дейностите, след личното настояване на кмета на Несебър Николай Димитров, фирмите изпълнители работят по специално изготвена схема така, че да не пречат на нормалния учебен процес в детските градини, за да бъдат отворени те за своите малки възпитаници и през летния сезон, толкова важен за местните хора.

Седемте образователни заведения от община Несебър: ОДЗ „Калина Малина“ – Несебър, ОДЗ „Яна Лъскова“ – Несебър, ОДЗ „Делфинче“ – Свети Влас, ОДЗ „Мечо Пух“ – Равда, ОДЗ „Обзорче“ – Обзор, ЦДГ „Радост“ – Оризаре и ЦДГ „Детски свят“ – Кошарица, в най-скоро време ще имат високоефективни отоплителни системи за битова гореща вода от възобновяеми източници. С цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за топла вода там ще се монтират соларни инсталации за подгряване на вода. Предстои те да се въведат в експлоатация да края на месец септември.Предвижда се годишно седемте обекта общо да усвояват 184060 КWh слънчева енергия, което ще доведе до намаляване на емисиите на CO2 със 141,68 тона/год. и ще се направят икономии от разходите за ел.енергия и дизел за подготовка на БГВ за сградите в размер на 40 379,80 лева/год.

Този еко проект се реализира в партньорство с „Хенрик Сторм Офтеланд Ер§Ди“ - Осло, Норвегия. Изпълнител на строителните работи е "Рувекс" АД, изпълнител на строителен надзор е "Стройконтрол" ООД, авторският надзор ще се упражнява от „Ланд Арх Дизайн“ ЕООД..

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017