Архив новини Община Несебър

Община Несебър въвежда такса за продажба на сувенири, съдържащи изображения или елементи от града на ЮНЕСКО

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър ще въведе такса за продажба на сувенири - предмети и артикули, представляващи или съдържащи изображения на Старинния град Несебър или елементи от него, представляващи културни ценности. Основание за нововъведението е Законът за културното наследство и издадената в негово приложение Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. Въз основа на тази наредба, се създава нов чл. 170 ж в Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приет с Решение 126 от Протокол № 5 от 16.03.2016 г. на Общински съвет –Несебър.

Гражданите, които извършват търговия с предмети и артикули, представляващи или съдържащи изображения на Старинния град-Несебър или елементи от него представляващи културни ценности, вече ще трябва да уведомят Община Несебър със заявление, в което те трябва да посочат бройката на сувенирите, които ще създават, разпространяват или използват с търговска цел. Освен това, търговците ще могат да сключват договори с общината срещу заплащане на цена в размер на

0.20 лв. за брой предмет /търговски артикул/. На сключилите договори лица ще се предоставят съответния брой холограмни стикери с логото на Община Несебър. Заявления се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Несебър, Офис 2, Гише №5. Договорите се сключват в отдел „Търговия“, гр.Несебър, ул.“Еделвайс“№4.

Несебър е първата община, която ще въведе новата цена на услуга, опирайки се на буквата на закона. Приходите ще бъде използвани за подобряване, опазване и съхранение на културно-историческото богатство на старинния град.

Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017